21 جولای 2020

اگر سیاسی نیستیم انسان باشیم

تاریخ:      13 مرداد 1395 3 اوت 2016 شماره:     230/ م / 534   "اعدام و بازهم اعدام" اگر سیاسی نیستیم انسان باشیم   عمری طولانی به قدمت 37 سال حاکمیت جمهوری اسلامی است که در کشورمان هیچ خبری جز خشونت و کشتار و اعدام وجود نداشته است. مهم نیست که این مجموعه ی یک میلیون و پانصد هزاری نفری از کُشته و معلول و مجروح از جنگ باشد یا اعدام و یا سر به نیست ...

بیشتر بدانید
اگر سیاسی نیستیم  انسان باشیم