10 اکتبر 2022

اعدام – دیگر بس است!

بیستمین سال روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر ۲۰۲۲)، به تأمل در ارتباط بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اختصاص پیدا کرده است. در بیانیه امسال «جنبش جهانی لغو مجازات اعدام» که دقیقا گویای وضعیت امروز ایران می شود آمده است:. انواع شکنجه و سایر بدرفتاری‌هایی که در فرایند طولانی مجازات اعدام تجربه می‌شوند، متنوع و متعدد هستند: در بسیاری از موارد در حین بازجویی ...

بیشتر بدانید
اعدام – دیگر بس است!