21 آوریل 2016

برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران

با همکاری عفو بین الملل و حضور:  دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد صاحبنظران و نمایندگان گروه های دینی و مذهبی ایران جمعه 30 آبان 1393 برابر با 21 نوامبر 2014 2 تا 7 بعد از ظهر پخش زنده از طریق کانال ها و تارنماهای انجمن پژوهشگران ایران و عفو بین الملل دریافت اطلاعات: london@aciiran.com

بیشتر بدانید
برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران