۲۹ آبان ۱۳۹۸

تظاهرات ایران / استفاده از سلاح گرم / قطع اینترنت

ترجمه نامه ارسالی به کمیسیون اتحادیه اروپا سه شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ جناب آقای یونکر، رییس محترم کمیسیون اروپا همانگونه که بدون تردید آگاه هستید و در جریان وقایع اخیر قرار دارید، از روز جمعه 15 نوامبر 2019 تظاهراتی سراسری در ایران شکل گرفته است که نقطه آغازین آن بالا بردن سیصد درصدی قیمت بنزین بوده است، زمانیکه نیروهای امنیتی و لباس شخصی از گاز اشک آور و اسلحه گرم برای پراکنده کردن جمعیت استفاده ...

بیشتر بدانید
تظاهرات ایران / استفاده از سلاح گرم / قطع اینترنت