” آینده ایران – حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟ “

نوشته شده توسط Ladjevard در 9 دسامبر 06

کلن – آلمان

افتتاحیه فیلم کنفرانس گزارش کنفرانس

انجمن پژوهشگران ایران در راستای اهداف خود در زمینه مطالعات بنیادین مسائل ایران، چهل و سومین گردهم‌آیی خود را به کنفرانس ” آینده ایران – حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟ “ اختصاص داده است. انجمن پژوهشگران ایران، در این کنفرانس نیز بمانند تمامی کنفرانس های انجام شده تلاش خود را بر پایه شناخت و ارائه راه حل هائی در زمینه فوق قرار داده است.

انجمن پژوهشگران ایران، با اعتقاد بر اینکه در طی سالهای طولانی ایرانیان نقاط مختلف ایران همیشه مورد بی مهری و فشارهای گوناگون قرار داشته اند ، برای بررسی نوع حکومت آینده که بطور قطع باید حکومتی غیر متمرکز باشد ، کنفرانس ” آینده ایران – حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟ ” را با توجه به تمامیت ارضی و حفظ یکپارچگی ایران اعلام می دارد.

تاکید ما در این کنفرانس اینست که اگر در ابتدا نتوانیم استقلال ، آزادی و دموکراسی را در جامعه خود ایجاد کنیم، هر نوع تغییر وتحولی چه ذهنی و چه عملی نخواهد توانست به واقعیت بیانجامد .

امید ما براینست که این کنفرانس بتواند ساختار یک حکومت غیر متمرکز و دموکراتیک را با توجه به شرایط تاریخی، فرهنگی، اقلیمی و اجتماعی -سیاسی که متناسب با امروز و فردای ایران باشد را ارایه نماید.

برنامه کنفرانس

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۵
میزگرد اول – حقوق بشر
میزگرد دوم – تعاریف و مفاهیم
میزگرد سوم – موانع حکومت غیرمتمرکز
یکشنبه ۱۹ آذر  ۱۳۸۵
میزگرد چهارم – نوع حکومت آینده ایران
میزگرد پنجم –  – نوع حکومت آینده ایران
میزگرد ششم – حکومت غیرمتمرکز، زبان مشترک، زبان مادری
اسامی سخنرانان به ترتیب الفبا
افشین اقدسی حزب آزادی کردستان –آینده ایران – حکومت غیر متمرکز،فدرالیسم … ؟
جمشید امیری  جبهه متحد بلوچستان ایران “جمهوریخواهان” – خواست ها ونیازهای مردم بلوچ
مهندس یاسین اهوازی حزب همبستگی دموکراتیک اهواز. آینده ایران – حکومت غیرمتمرکز، فدرالیسم … ؟
فرامرز بختیاری  حزب اتحاد بختیاری و لرستان  – قویمیتهای ایرانی، واقعیتهای ناگفته  
جوما بورش سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن  –  آینده ایران -حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟
 دکتر سعید پیوندی استاد دانشگاه – فرانسه –   حکومت غیرمتمرکز، زبانمشترک، زبان مادری 
 دکتر غلامرضا حسین بر جبهه مردم بلوچستان. آیا ما یک ملتیم؟
 عبداله سیاهوئی جنبش ملی بلوچستان    – آینده ایران – حکومت غیر متمرکز،فدرالیسم … ؟
دکتر منوچهر شجاعی شورایعالی عشایر بختیاری    – آینده ایران – حکومت غیرمتمرکز، فدرالیسم … ؟
حسن شمسی  حزب کمونیست ایران و کوموله –   مسئله ملی و فدرالیسم
دکتر ضیاء صدرالاشرافی کنگره ملیت های ایران فدرال – حکومت غیر متمرکز،فدرالیسم…؟ آینده ایران
پرویز ضرغامی عشایر جنوب   – مسئله ستم فارس بر دیگر اقوام ایرانی
 دکتر اصغر عبدی پژوهشگر – ریشه ها و ماهیت آتشفشان ۸۵ ، تبریز
دکتر فرهاد عاملی حقوقدان، استاد دانشگاه – فرانسه. تاثیر پذیری قوانین اساسیایران از بلژیک و فرانسه و قانون اساسی آینده
دکتر جمشید فاروقی  رئیس بخش فارسی رادیو دویچه وله – نقش عظمت طلبیقومی در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور
عبدالرضا کریمی حزب دموکرات کردستان ایران  –  فدرالیسم و آینده ایران
دکتر حسن کیانزاد جنبش همبستگی ایرانیان برای آزادی و دموکراسی. شیوه ادارهکشور
سیروس ملکوتی  بنیان گذار هنرمندان بدون مرز – آمیختگی فرهنگ ها
مقالات رسیده : دکتر خوبروی پاک، ناصر ایرانپور، ناصر بلیده ای