اعدام – دیگر بس است!

نوشته شده توسط Ladjevard در 10 اکتبر 22

از آنجاییکه تمامی ما ایرانیان نقاط مختلف ایران بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و با هر عقیده و مرام و مسلکی که داریم با هم برابر هستیم، اگر در هر کجای ایران چوبه داری بر پا شود بی هیچگونه قید و شرطی آنرا محکوم می کنیم و تعهد می دهیم که با استفاده از تمامی توان خود از همدیگر حمایت متقابل خواهیم کرد.

بیستمین سال روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر ۲۰۲۲)، به تأمل در ارتباط بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز اختصاص پیدا کرده است.

در بیانیه امسال «جنبش جهانی لغو مجازات اعدام» که دقیقا گویای وضعیت امروز ایران می شود آمده است:.

  • انواع شکنجه و سایر بدرفتاری‌هایی که در فرایند طولانی مجازات اعدام تجربه می‌شوند، متنوع و متعدد هستند: در بسیاری از موارد در حین بازجویی برای اعتراف اجباری به جرائم اعدام، شکنجه‌های جسمی یا روانی اعمال شده است؛ پدیده محکومیت به مرگ منجر به کاهش سلامت روانی فرد در طولانی مدت می شود. شرایط سخت زندگی برای افراد محکوم به اعدام، منجر به زوال جسمی ایشان نیز می گردد؛ اضطراب روانی ناشی از انتظار اعدام؛ روش های اعدام که موجب درد فراوان می شوند و رنجی که اعضای خانواده و کسانی که با فرد اعدام شده رابطه نزدیک دارند. تبعیض بر اساس جنسیت، فقر، سن، گرایش جنسی، وضعیت اقلیت مذهبی و قومی و غیره می تواند رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با افراد محکوم به اعدام را تشدید کند.

رشد آمار اعدام مربوط به مواد مخدر، اعدام «کودکان مجرم»، اعدام تحت عنوان «قصاص»، درصد بالای اعدام بلوچ های کشورمان در این سال میلادی و بیشمار مدافعان حقوق مدنی و حقوق بشری که زیر خطر احکام سنگین اعدام – خودسرانه و حتی بدون رعایت اصول دادرسی بازداشت خودشان – در زندانها به سر میبرند نمایانگر حکومتی ست که با ترس از مردم ایران و با توسل به زور، سرکوب و ارعاب به حکومتش ادامه می دهد.

جهت یادآوری در قطعنامه پایانی کنفرانس اضطراری انجمن پژوهشگران ایران تحت عنوان «حق حیات و لغو مجازات اعدام» در سال ۱۳۸۸ صادر شد آمده است:

  • از آنجاییکه تمامی ما ایرانیان نقاط مختلف ایران بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و با هر عقیده و مرام و مسلکی که داریم با هم برابر هستیم، اگر در هر کجای ایران چوبه داری بر پا شود بی هیچگونه قید و شرطی آنرا محکوم می کنیم و تعهد می دهیم که با استفاده از تمامی توان خود از همدیگر حمایت متقابل خواهیم کرد.

با توجه به اتفاقات اخیر در کشورمان این همبستگی به وضوح دیده و تجربه شده است و حمایت مردم ایران از یکدیگر برای همگان آشکار گشته است. با در نظر گرفتن خطرات جدی که بازداشت شدگان این دوره را  هم تهدید می کند انجمن پژوهشگران ایران از جامعه بین المللی درخواست حمایت عملی میکند.