اهداف

انجمن پژوهشگران ایران مجموعه ایست از متخصصین ، متفکرین و پژوهشگران ایرانی که در تلاش است با شناخت و بررسی مسائل و مشکلات کشور، به برنامه ریزی برای امروز و فردای ایران بپردازد. مجموعه تلاش ها و برنامه ریزیهای ما در بخش های مختلف، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد کارشناسی و تجزیه و تحلیل واقع می شوند.

  انجمن پژوهشگران ایران در شرایط خاص و بنا به تحولات روز لازم می داند تا دیدگاه خود را اعلام کند که تعدادی از آنها در بخشهای فارسی و انگلیسی این تارنما موجود می باشند.

انجمن پژوهشگران ایران از همه هموطنان، با هر فکر و عقیده و مذهب، می خواهد که با پیوستن به فعالیت های انجمن در غنای فرهنگی و همبستگی های ملی همت کنند. همکاری و همیاری شما هموطنان در بهبود فعالیت های انجمن پژوهشگران ایران بسیار ارزشمند خواهد بود.