اهداف

انجمن پژوهشگران ایران مجموعه ايست از متخصصين ، متفکرين و پژوهشگران ايراني که در تلاش است با شناخت و بررسي مسائل و مشکلات کشور، به برنامه ريزي براي امروز و فرداي ايران بپردازد. مجموعه تلاش ها و برنامه ريزيهاي ما در بخش هاي مختلف، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد کارشناسي و تجزيه و تحليل واقع مي شوند.

  انجمن پزوهشگران ايران در شرايط خاص و بنا به تحولات روز لازم مي داند تا ديدگاه خود را اعلام کند که تعدادی از آنها در بخشهای فارسي و انگليسي اين تارنما موجود مي باشند.

انجمن پژوهشگران ايران از همه هموطنان، با هر فكر و عقيده و مذهب، مي خواهد كه با پيوستن به فعاليت هاي انجمن در غناي فرهنگي و همبستگي هاي ملي همت كنند. همكاري و همياري شما هموطنان در بهبود فعاليت هاي انجمن پژوهشگران ايران بسيار ارزشمند خواهد بود.