ایران “بعد از جمهوری اسلامی”

نوشته شده توسط Ladjevard در 23 فوریه 02

شنبه و یکشنبه ۴ و ۴ اسفند ۱۳۸۰  – ۲۳ و ۲۴ فوریه ۲۰۰۲

زوریخ – سوئیس

گزارش کنفرانس

اسامی سخنرانان به ترتیب صحبت:
خسرو آهنگر دولت گذار و ضرورت مجلس موسسان – سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) آلمان
هلمت احمدیان تمرکز و عدم تمرکز قدرت – حزب کمونیست ایران و کومله – سوئد
شهاب برهان چگونگی برپائی و وظایف دولت گذار – اتحاد چپ کارکری – سوئد
دکتر رضا حسین بر نقش فدرالیسم در دوران گذار – از ایلات و عشایر بلوچستان
دکتر مهرداد درویش پور مجلس موسسان و اقتدار دموکراتیک- جامعه شناس و پژوهشگر مسائل ایران – سوئد
یونس شاملی بسوی جهان بدون مرز – سردبیر مجله تریبون – سوئد
دکتر ضیاء الدین صدر الاشرافی اتحاد اقوام ایرانی برای دموکراسی – پژوهشگر – فرانسه
دکتر محمد عاصمی شهپری برای آینده در صدمین سال انقلاب مشروطه – مدیر فرهنگ نامه کاوه – آلمان
دکتر اصغر عبدی کدامیک ، حقوق شهروندی یا حقوق قومی – مذهبی ؟ پژوهشگر مسائل ایران – انگلستان
عبدالرضا کریمی تقسیم قدرت ، تضمین دموکراسی – حزب دموکرات کردستان ایران – آلمان
دکتر حسن کیانزاد تمرکز و عدم تمرکز قدرت – جنبش همبستگی ایرانیان برای آزادی و دموکراسی – آلمان
دکتر حسین لاجوردی وجوه عملی و روند تشکل آلترناتیو – انجمن پژوهشگران ایران – فرانسه
مصطفی مدنی  تمرکز و عدم تمرکز قدرت – اتحاد فدائیان خلق ایران – آلمان
دکتر حسن نزیه لزوم تدارک دولت ائتلافی جایگزین – جبهه حاکمیت ملی ایران – فرانسه