ایران کجاست، ایرانی کیست؟

نوشته شده توسط admin در 18 آوریل 16
آینده ایران

۲۹ ،  ۳۰ ،  ۳۱ خرداد ۱۳۸۳

۱۸ ، ۱۹ و  ۲۰ ژوئن ۲۰۰۴

 

با همکاری سازمان  ‘ABF’  ـ استکهلم ، سوئد

 

تجمع اعتراضی در حمایت از پناهجویان ایرانی

 

شبی به یاد ایران

 برنامه هنری با کلماتی از دکتر محمدعاصمی، معرفی چند هنرمند پناهنده ایرانی و

داریوش با همراهی پیانو

 

روز اول

روز دوم

روز سوم

کنفرانس «ایران کجاست، ایرانی کیست؟» در راستای اراده مردم این سرزمین و منافع مشترکشان برای حفظ این آب و خاک برپا می گردد. کنفرانس مجموعه انسان هائی را که با تفکرات، دیدگاهها، ادیان و زبان های متفاوت در سرتاسر این مرز و بوم زندگی می کنند و زیستگاه آنان «ایران» است را مورد تأکید و توجه دارد.

هشدار این کنفرانس به تمامی آنهائیست که جامعه و کشور ما را بخودی و غیرخودی تقسیم کرده اند و غافل از آنند که در این سرزمین و در طی هزاره ها، کرد، ترک و لر و بلوچ و فارس با کلیمی و مسیحی و شیعه و سنی با یکدیگر هم نشینی و زیست مشترک داشته اند.

 

جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۳ – ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴
بزرگداشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی، رهبر معنوی کردستان
پروفسور دکتر مسعود کمالی، پژوهشگر و استاد دانشگاه اپسالا، سوئد مدرنیته، اسلام، ایران و دموکراسی
دکتر مهرداد درویش‌پور، پژوهشگر و استاد دانشگاه استکهلم، سوئد دموکراسی، هویت قومی و جامعه چند فرهنگی
پروفسور دکتر سعید محمودی، پژوهشگر و استاد دانشگاه استکهلم، سوئد حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل
دکتر محمد عاصمی مدیرفرهنگنامه کاوه، مونیخ، آلمان: چه کسی ایرانی نیست؟
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۳ – ۱۹ ژوئن ۲۰۰۴
دکتر ضیاء صدرالاشرافی، پژوهشگر، پاریس، فرانسه ایران کجاست، ایرانی کیست؟
دکتر اصغر عبدی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، انگلستان پِیچیدگی های مسائل ملی و قومی در ایران
علیرضا اردبیلی، نویسنده و فعال حقوق بشر، سوئد علل سر نگرفتن بحث سازنده میان طرفین مسأله ملی در ایران
سیاوش دانشور، حزب کمونیست کارگری اصالت خاک یا اصالت انسان
ناصرمبارکی، جبهه متحد بلوچستان ایران، لندن انگلستان هویت ایرانی
احمد اسکندری، کارشناس مسائل کردستان روشنفکران و مسئله ملی در ایران
سازمان عرب های اهواز برای دموکراسی در ایران
شبی به یاد ایران

 برنامه هنری با کلماتی از دکتر محمد عاصمی، معرفی چند هنرمند پناهنده ایرانی و

داریوش با همراهی پیانو

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳ – ۲۰ ژوئن ۲۰۰۴
ازیز بلوچ (دادیار)، جبهه متحد بلوچستان ایران ، سوئد ا یرا ن کجاست، ایرانی کیست؟
حسن رحمان‌پناه، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه له، سوئد  اوضاع سیاسی ایران، حل مسئله ملی و موضع کومه له
دکتر رضا حسین بُر، پژوهشگر، انگلستان ایران کجاست، ایرانی کیست؟
عبدالرضا کریمی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، آلمان فدرالیسم و آینده کشور
زاگرس خسروی، کومه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران مسئله ملی در ایران دموکراتیک
مقاله: دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه، انگلستان:ضرورت یکپارچگی اقتصاد ملی و همپیوندی منطقه ای و جهانی