بررسی پیامدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 19 فوریه 04
سوآس – دانشگاه لندن – ۱ – ۳ اسفند ۱۳۸۲ / ۲۰ – ۲۲ فوریه ۲۰۰۴

جمعه: اول اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۰ فوریه ۲۰۰۴

پانل شماره ۱ – آسیب های اجتماعی

ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران

دکتر حسین لاجوردی:  – جامعه شناس ـ فرانسه – تلاشی اجتماعی در ۲۵ سال گذشته

دکتر اکبر پویانفر:  – فرانسه – پی آمدهای روانی – رفتاری در نظام های دیکتاتوری

داریوش اقبالی ـ مرکز بهبودی معتادان ایرانی (کانون آینه) – آمریکا – بیماری اعتیاد و آینده ایران

 شهرام فرزانه فر:  ـ مرکز حمایت از کودکان خیابانی ایران ـ سوئد – گزارشی از کودکان خیابانی

دکتر حسین فرهمند: ، سکسولوگ – فرانسه – آزادی فردی، آزادی جنسی

شنبه دوم اسفند ۱۳۸۲ – ۲۱ فوریه ۲۰۰۴

پانل دوم – گزارشهائی در رابطه با مسائل ایران

ریاست جلسه: خانم شیرین رضویان ـ انگلستان

 ایرج ادیب زاده:  ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ فرانسه – کارنامه ورزش بیمار ایران در ۲۵ سال حکومت جمهوری اسلامی و ناپدید شدن زنان ایران از صحنه ورزش جهان

 دکتر حسین باقرزاده: ، فعال حقوق بشر ـ انگلستان – ۲۵ سال کارنامه حقوق بشر

پانل سوم – اقوام و ادیان

ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران

  دکتر عبدالرحیم ملازاده:  ـ انگلستان – اوضاع اهل سنت در ایران در ۲۵ سال گذشته

 دکتر ضیاء صدرالاشرافی:ـ پژوهشگر ـ فرانسه –  اقوام و ملیت های ایرانی

 دکتر وندیداد گلشنی –  – انگلستان – ایرانیان و زرتشت

پانل شماره ۴ ـ اقتصاد و سرمایه گذاری

ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران

 دکترحسن منصور:  ـ استاد دانشگاه ـ فرانسه – وضع موجود و چالشهای پیش روی اقتصاد ایران

 دکتر فرهاد عاملی:  ـ استاد دانشگاه ـ فرانسه – ابعاد سرمایه گذاریهای خارجی (جنبه حقوقی)

یکشنبه:  سوم اسفند ۱۳۸۲ ـ ۲۲ فوریه ۲۰۰۴

نمایش فیلم:  شیرین  عبادی:  ‘Divided by the Prize’ – BBCtv 4

با معرفی از تهیه کننده فیلم: میک چاکی – رویا کاشفی

پانل شماره ۵ ـ مطبوعات و رسانه ها

ریاست جلسه: آقای احمد وحدت خواه ـ انگلستان

  دکتر سیروس آموزگار: ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ فرانسه – رسانه ها

  دکتر علیرضا نوری زاده:  ـ نویسنده و روزنامه نگار ـ انگلستان – جنبش نوین مطبوعات پس از انقلاب

پانل شماره ۶ ـ میزگرد سیاسی.

بررسی انتخابات مجلس هفتم و آینده سیاسی نظام جمهوری اسلامی

ریاست جلسه: انجمن پژوهشگران ایران –  در سه بخش

  1.   ارائه دیدگاههای سخنرانان؛
  2.   گزارش نتایج بررسی انجمن پژوهشگران ایران در رابطه با نظر مردم در انتخابات مجلس هفتم و آینده نظام جمهوری اسلامی
  3.   بحث و گفتگو با مردم

شرکت کنندگان:

 خانم آذر ماجدی، حزب کمونیست کارگری ـ انگلستان؛

 خانم دکتر یاسمین میظر، استاد دانشگاه ـ انگلستان؛

 دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه ـ فرانسه؛

 مهندس امیرحسین امیرپرویز ـ انگلستان؛

 دکتر مهرداد خوانساری، سازمان مشروطه خواهان ایران ـ انگلستان؛

 دکتر مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه سوئد.