به احترام قدم های توانا و سازنده به سوی آینده ای برابر کشورمان

نوشته شده توسط Ladjevard در 8 مارس 22

زیر بار فشار و خشونت،

زیر بار تبعیض و قوانینی که تبعیض را رسمی میکنند،

زیر بار حکومتی که از زنان در مقابل خشونت حمایت نمیکند

ما زنان شانه به شانه از چهار گوشه جهان تا چهار گوشه ایران در کنار هم ایستاده ایم تا با قدرتِ همبستگی و با بالا بردن آگاهی برای بهتر شدن امروز و فردای جهان قدم برداریم.

به احترام این ایستادگی،

به احترام این تلاش های موثر و با ارزش

به احترام بالا رفتن آگاهی

به احترام قدم های توانا و سازنده به سوی آینده ای برابر کشورمان

این روز جهانی زن بر همه ما مبارک باد

رویا کاشفی

کمیته حقوق بشر – انجمن پژوهشگران