به امید برابری و رفع تبعیض

نوشته شده توسط Ladjevard در 24 دسامبر 22

شادباش میلاد مسیح با وجود تبعیض و آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران

شادباش میلاد مسیح با وجود تبعیض و آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران