حمایت از پناهجویان ایرانی

نوشته شده توسط Ladjevard در 20 ژوئن 04

تجمع – میدان مینت توریت روبروی پارلمان سوئد –  استکهلم

جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۳

 مرکز اصلی این اعتراض در شهر استکهلم پایتخت سوئد بود و داریوش اقبالی هنرمند بزرگ و مردمی ایران که همیشه اعتراض هایش به نابرابریهای اجتماعی ـ سیاسی زبانزد بوده است نیز با حضور خود این حرکت اعتراضی را حمایت نمود. بدون تردید حضور اهل قلم و اندیشه، هنرمندان و برگزیدگان جامعه ما در چنین گردهم آئی هائی نشانگر بیداری، هوشیاری و ایستادگی و مقاومت ما ایرانیان به تمامی دولت ها و مردم جهان بوده و خواهد بود. اسامی شرکت کنندگان به شرح زیر میباشد. در ضمن چندین پناهجوی ایرانی گزارشی از شرایط دشوار سیستم پناهندگی و تجربیات خود در سوئد بیان کردند.

 آقای اردلان شکرآبی – مسئول هیئت مدیره سازمان جوانان حزب سوسیا ل دموکرات سوئد

خانم آنیتا دورتزیا- سخنگوی کمیته پناهجویان در سوئد

 آقای مَتز ا ینارسون – نماینده پارلمان و عضو رهبری حزب چپ سوئد

 خانم آنا ماریا نارتی – نماینده پارلمانی حزب لیبرا ل

 دکتر مهرداد درویش پور – پژوهشگر و استاد دانشگاه سوئد

 آقای داریوش اقبالی – هنرمند بزرگ و مردمی ایران

 دکتر حسین لاجوردی – رئیس انجمن پژوهشگران ایران