حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟

نوشته شده توسط admin در 15 نوامبر 10
“امروز و فردای ایران”
حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟دریافت نسخه پی‌دی‌اف گزارش پخش مستقیم صدا و تصویر(کنفرانس شماره ۲)۲۷، ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ 

Technopolis Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo – Finland

روز اول: ۲۷ ابان، ۱۸ نوامبر روز دوم: ۲۸ آبان، ۱۹ نوامبر روز سوم: ۲۹ آبان ، ۲۰ نوامبر

 

روز اول – پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۹ – ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ 

۱۳:۳۰ – ۱۴:۰۰ ثبت نام
۱۴:۰۰ – ۱۴:۲۰ افتتاحیه
۱۴:۲۰ – ۱۶:۰۰ نشست اول – شرایط حاد سیاسی و نقض بارز حقوق بشر در امروز ایران – ۱
دکتر حسین لاجوردی  pdfhtm انجن پژوهشگران ایران – فرانسه نظرسنجی انجمن پژوهشگران ایران
رویا کاشفی انجن پژوهشگران ایران – انگلستان گزارشی از وضعیت حقوق بشر در امروز ایران
عمر ایلخانیزاده دبیرکل کوموله زحمتکشان کردستان – کردستان عراق حاکمیت سیاسی امروز ایران
۱۶:۰۰ – ۱۶:۳۰ تنفس
۱۶:۳۰ – ۱۸:۰۰ نشست دوم – شرایط حاد سیاسی و نقض بارز حقوق بشر در امروز ایران – ۲
دکتر عدلان پارسا مقاله (پی دی اف) موسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی – فنلاند دامنه ی رای و حقوق مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران 
حسین علیزاده مقاله (پی دی اف)  دیپلمات سابق جمهوری اسلامی – فنلاند جنبش سبز: جنبش حقوق مدنی – فرایند دو سده استبداد ستیزی و گذر به دمکراسی در ایران
دکتر سیروس آموزگار  مقاله نویسنده و روزنامه نگار – فرانسه  نقش سیاستهای جهانی در اوضاع فعلی ایران
دکترشهریار آهی  تحلیل گر امور بین المللی – امریکا شرایط سیاسی منطقه (اسکایپ)
۱۸:۰۰ – ۱۸:۳۰ تنفس
۱۸:۳۰ – ۲۰:۰۰ بحث ازاد

 

روز اول: ۲۷ ابان، ۱۸ نوامبر روز دوم: ۲۸ آبان، ۱۹ نوامبر روز سوم: ۲۹ آبان ، ۲۰ نوامبر

 

روز دوم – جمعه ۲۸ آبان ۱۳۸۹ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰

 

۱۰:۰۰ – ۱۱:۳۰ نشست سوم – تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
رویا کاشفی انجن پژوهشگران ایران – انگلستان معرفی تعریف و مفاهیم واژه های کلیدی بر اساس استانداردهای بین المللی
دکترضیاء صدرالاشرافی سخنگوی کنگره ملیتهای ایران فدرال – کانادا واژه های کلیدی
دکتر گلمراد مرادی –مقاله (پی دی اف) جنبش دموکراتیک یارسان – آلمان فراگیری مفهوم واژه ها و تعریف اصطلاحات
بحث و گفتگو در میان سخنرانان
 11:30 – ۱۳:۰۰    نشست چهارم – نقش و جایگاه زبان مشترک، رسمی و مادری در آینده ی ایران
دکترسعید پیوندی  استاد دانشگاه سوربن – فرانسه زبان مادری زبان مشترک (اسکایپ)
دکتر منیره کژال رحمانی – مقاله (پی دی افانگلیسی)   استاد دانشکاه هاروارد – آمریکا (اسکایپ)
علیرضا اردبیلی رداکتور سایت تریبون، عضو هیئت اجرایی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان – سوئد زبان رسمی یا زبان پیشرفت
بحث و گفتگو در میان سخنرانان
۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰  نهار
۱۴:۰۰  – 16:00 نشست پنجم – حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم…؟ و عملکرد آن در ایران
دکتر غلامرضا حسین بر جبهه مردم بلوچستان – انگلستان نظام متمرکز دوران شاه و بلوچستان
آرش دکلان مقاله (پی دی اف) پژوهشگر – فرانسه بنیادهای سخت¬افزاری سیویلیزاسیون
ناصر بلیده ای مقاله پی دی اف (مقاله اچ تی ام) حزب مردم بلوچستان – سوئد  ایران و ملیتهایش:سرکوب و تبعیض
دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه نگار – فرانسه حکومت غیر متمرکز و فدرالیسم
کاوه آهنگریمقاله (پی دی اف) حزب دموکرات کردستان – بلژیک راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران
مجید حقی مقاله (پی دی اف) عضو کمیته روابط بین الملل حزب دموکرات کردستان ایران – فنلاند فدرالیزم چند ملیتی، گامی درراستای صلح و توسعه برابر ملتهای ایران
رئوف کعبی عضو کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه اهم مختصات یک پروژه دمکراتیک برای ایران فردا
۱۶:۰۰ – ۱۶:۳۰ تنفس
۱۶:۳۰ – ۱۸:۰۰  نشست ششم:  بحث ازاد
احمد رافت

محسن نژاد =مقاله (پی دی اف)

نویسنده و روزنامه نگار – ایتالیا

نویسنده – امریکا

اسکایپ
آذر ماجدی مقاله (پی دی اف) عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری – انگلستان فدرالیسم، نسخه یک آینده سیاه – اسکایپ
۱۸:۰۰  – 18:15  تنفس
۱۸:۱۵  – 20:00 نشست هفتم:  بحث ازاد

 

روز اول: ۲۷ ابان، ۱۸ نوامبر روز دوم: ۲۸ آبان، ۱۹ نوامبر روز سوم: ۲۹ آبان ، ۲۰ نوامبر

 

روز سوم –  شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰

 

۱۰:۰۰ – ۱۳:۰۰ نشست هشتم –  راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران – ۱
دکتر عدلان پارسا موسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی – فنلاند فرایند تشکیل کشور فدرال –  نگاهی ماهوی و تطبیقی به کشورهای فدرال و فرایند تشکیل آنان
دکتر فرهاد عاملی حقوقدان و استاد دانشگاه سوربن – فرانسه تمرکز، عدم تمرکز
دکترآسو حسن زاده مقاله (پی دی اف) استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه فرانسوی- لبنانی اربیل – عراق در باب فدرالوفوبی (هراس از فدرالیسم) در ایران (اسکایپ)
دکترعلیرضا نظمی افشار  – مقاله (پی دی اف) کنگره جهانی ترکان ایران – امریکا فدرالیسم؟
عزیز دادیار مقاله (پی دی اف) جبھه متحد بلوچستان ایران- سوئد زمینه ھای فدرالیسم درشرایط ایران
شهاب الدین شیخی مقاله (پی دی اف) روزنامه نگار کورد و فعال حقوق زنان – آلمان ماهیت مدل دموکراسی مورد نظر برای سیستم فدرالی کشور (اسکایپ)
۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰ نهار
۱۴:۰۰  – 16:00 نشست نهم –  راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران. – ۲
حسن شمسی ماینده کومه له در خارج کشور و عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران – سوئد   حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم…؟
دکتر محمد علی توفیقی مقاله (پی دی اف) روزنامه نگار – فرانسه فدرالیسم و موانع پیش رو
دکتر احمد جلالی وزیر کشور سابق افغانستان – افغانستان نگاهی به مسائل فدرالیسم در افغانستان (اسکایپ)
عمر ایلخانیزاده دبیرکل کوموله زحمتکشان کردستان – کردستان عراق حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم …؟
۱۶:۰۰ – ۱۶:۱۵ تنفس
۱۶:۱۵ – ۱۹:۰۰ نشست دهم – بحث آزاد
روز اول: ۲۷ ابان، ۱۸ نوامبر روز دوم: ۲۸ آبان، ۱۹ نوامبر روز سوم: ۲۹ آبان ، ۲۰ نوامبر