حکومت غیر متمرکز، ‏فدرالیسم … ؟ – ۲

نوشته شده توسط Ladjevard در 18 نوامبر 10

برنامه کنفرانس

۲۷، ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰

Technopolis Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo – Finland
 

روز اول – پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۹ – ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰

 • ۳۰ – ۱۴:۰۰ثبت نام
 • ۱۴:۰۰ – ۱۴:۲۰افتتاحیه

۱۴:۲۰ – ۱۶:۰۰ نشست اول – شرایط حاد سیاسی و نقض بارز حقوق بشر در امروز ایران – ۱

 • دکتر حسین لاجوردی – انجمن پژوهشگران ایران – فرانسه ، نظرسنجی انجمن پژوهشگران ایران
 • رویا کاشفیانجمن پژوهشگران ایران – انگلستان، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در امروز ایران
 • عمر ایلخانیزادهدبیرکل کوموله زحمتکشان کردستان – کردستان عراق، حاکمیت سیاسی امروز ایران

۱۶:۰۰ – ۱۶:۳۰تنفس

۱۶:۳۰ – ۱۸:۰۰نشست دوم – شرایط حاد سیاسی و نقض بارز حقوق بشر در امروز ایران – ۲

 • دکتر عدلان پارسا موسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی – فنلاند، دامنه ی رای و حقوق مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران 
 • حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی – فنلاند، جنبش سبز: جنبش حقوق مدنی – فرایند دو سده استبداد ستیزی و گذر به دمکراسی در ایران
 • دکتر سیروس آموزگارنویسنده و روزنامه نگار – فرانسه،  نقش سیاستهای جهانی در اوضاع فعلی ایران
 • دکترشهریار آهی تحلیل گر امور بین المللی – امریکا، شرایط سیاسی منطقه (اسکایپ)

۱۸:۰۰ – ۱۸:۳۰تنفس

۱۸:۳۰ – ۲۰:۰۰بحث آزاد

روز دوم – جمعه ۲۸ آبان ۱۳۸۹ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰

۱۰.۰۰ – ۱۱.۳۰نشست سوم – تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات

 • رویا کاشفی، انجن پژوهشگران ایران – انگلستان، معرفی تعریف و مفاهیم واژه های کلیدی بر اساس استانداردهای بین المللی
 • دکترضیاء صدرالاشرافیسخنگوی کنگره ملیتهای ایران فدرال – کانادا، واژه های کلیدی
 • دکتر گلمراد مرادیجنبش دموکراتیک یارسان – آلمان، فراگیری مفهوم واژه ها و تعریف اصطلاحات

بحث و گفتگو در میان سخنرانان

 ۱۱.۳۰ – ۱۳.۰۰ –    نشست چهارم – نقش و جایگاه زبان مشترک، رسمی و مادری در آینده ی ایران

 • دکترسعید پیوندی استاد دانشگاه سوربن – فرانسه، زبان مادری زبان مشترک (اسکایپ)
 • دکتر منیره کژال رحمانی –   استاد دانشکاه هاروارد – آمریکا، (اسکایپ)
 • علیرضا اردبیلیرداکتور سایت تریبون، عضو هیئت اجرایی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان – سوئد، زبان رسمی یا زبان پیشرفت

بحث و گفتگو در میان سخنرانان

۱۳.۰۰ – ۱۴.۰۰ نهار

۱۴.۰۰  – ۱۶.۰۰نشست پنجم – حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم…؟ و عملکرد آن در ایران

 • دکتر غلامرضا حسین برجبهه مردم بلوچستان – انگلستان، نظام متمرکز دوران شاه و بلوچستان
 • آرش دکلانپژوهشگر – فرانسه، بنیادهای سخت¬افزاری سیویلیزاسیون
 • ناصر بلیده ایحزب مردم بلوچستان – سوئد،  ایران و ملیتهایش:سرکوب و تبعیض
 • دکتر سیروس آموزگارنویسنده و روزنامه نگار – فرانسه، حکومت غیر متمرکز و فدرالیسم
 • کاوه آهنگری حزب دموکرات کردستان (حدک) – بلژیک، راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران
 • مجید حقی – عضو کمیته روابط بین الملل حزب دموکرات کردستان ایران – فنلاند، فدرالیزم چند ملیتی، گامی درراستای صلح و توسعه برابر ملتهای ایران
 • رئوف کعبیعضو کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه، اهم مختصات یک پروژه دمکراتیک برای ایران فردا

۱۶.۰۰ – ۱۶.۳۰- تنفس

۱۶.۳۰ – ۱۸.۰۰ – نشست ششم:  بحث ازاد

 • احمد رافت – نویسنده و روزنامه نگار – ایتالیا
 • محسن نژاد – نویسنده – امریکا، اسکایپ
 • آذر ماجدیعضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری – انگلستان، فدرالیسم، نسخه یک آینده سیاه – اسکایپ

۱۸.۰۰  – ۱۸.۱۵ تنفس

۱۸.۱۵  – ۲۰.۰۰نشست هفتم:  بحث ازاد

روز سوم – شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۹ – ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰

۱۰.۰۰ – ۱۳.۰۰ نشست هشتم –  راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران – 1

دکتر عدلان پارساموسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی – فنلاند، فرایند تشکیل کشور فدرال –  نگاهی ماهوی و تطبیقی به کشورهای فدرال و فرایند تشکیل آنان

دکتر فرهاد عاملیحقوقدان و استاد دانشگاه سوربن – فرانسه، تمرکز، عدم تمرکز

دکترآسو حسن زاده – –استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه فرانسوی- لبنانی اربیل – عراق، در باب فدرالوفوبی (هراس از فدرالیسم) در ایران (اسکایپ)

دکترعلیرضا نظمی افشار  – کنگره جهانی ترکان ایران – امریکا، فدرالیسم؟

عزیز دادیار جبھه متحد بلوچستان ایران- سوئد، زمینه ھای فدرالیسم درشرایط ایران

شهاب الدین شیخی روزنامه نگار کورد و فعال حقوق زنان – آلمان، ماهیت مدل دموکراسی مورد نظر برای سیستم فدرالی کشور (اسکایپ)

۱۳:۰۰ – ۱۴:۰۰نهار

۱۴:۰۰  – 16:00نشست نهم –  راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران. – ۲

حسن شمسینماینده کومه له در خارج کشور و عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران – سوئد،   حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم…؟

دکتر محمد علی توفیقی روزنامه نگار – فرانسه، فدرالیسم و موانع پیش رو

دکتر احمد جلالیوزیر کشور سابق افغانستان – افغانستان، نگاهی به مسائل فدرالیسم در افغانستان (اسکایپ)

عمر ایلخانیزادهدبیرکل کوموله زحمتکشان کردستان – کردستان عراق، حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم …؟

۱۶:۰۰ – ۱۶:۱۵تنفس

۱۶:۱۵ – ۱۹:۰۰نشست دهم – بحث آزاد