حکومت و مذهب

نوشته شده توسط admin در 15 دسامبر 97

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

فوریه ۱۹۹۷ – لندن انگلستان

مقالات ارائه شده به فارسی
کشورداری و دین در ایران باستان مهندس شاهرخ وفاداری
اقوام آریائی دکتر وندیداد گلشنی
مسیحیت در ادوار مختلف در ایران آرمان رشدی
گذشته، حال و آینده آئین بهائی دکتر شاپور راسخ
تبعیضات مذهبی در ایران دکتر حسین خلیقی
هدایت یا حکومت دکتر عزت اله همایونفر
جدائی دیانت از سیاست حسین ظهیری مهرآبادی
دولت دینی، بنیادگرائی و حقوق زن دکتر اکرم میرحسینی
جایگاه سروش در صحنه اسلام حکومتی دکتر علیرضا نوری زاده
ولایت فقیه و حاکمیت خدا مجید گلپور
روشنفکران پسا اسلامی در ایران دکتر فرهاد خسروخاور
ایران در برخورد با فقه شیعه دکتر عبدالغفار احمدی
ولایت فقیه در فقه شیعه دکتر مهدی حائری
مقالات ارائه شده به انگلیسی

Khums, Jihad and the legitimacy of government in pre-Qajar Shi’ism

Dr Robert Gleave

Changing Phases of Responsive Social Movements in Sunni Islamic: A Contribution Towards Classification Faleh Abd al-Jabar
The Role of the Ulema in Iranian Politics From Mosadegh to the White Revolution 1951- 64 Ali Massoud-Ansari