خوش آمدگویی

نوشته شده توسط Ladjevard در 8 ژانویه 23

در این چند روز گذشته دوستان زیادی به دنیای مجازی انجمن پژوهشگران ایران پیوسته اند.

به شما خوش آمد میگوییم و از توجه و علاقه شما بسیار سپاسگزار هستیم.

تلاش گسترده و مستمر ما در بالابردن آگاهی بین المللی در رابطه با اتفاقات اخیر، در قالب چندین نامه سرگشاده بخش انگلیسی قابل بررسی است. رایزنی و گفتگوها مثل همیشه ادامه دارد و چارچوب مورد بحث در نامه های به اشتراک گذاشته شده قابل ارزیابی ست.

باشد که توجه شما نسبت به انجمن پژوهشگران ایران باعث پویایی و گسترش فعالیت های ما باشد.

انجمن پژوهشگران ایران باور دارد که به مانند سی سال گذشته که از تاسیس آن میگذرد، به دور از هیجان و با برنامه ریزی و آینده نگری، برای استقرار دموکراسی، آزادی و مهم تر از همه برابری برای تمام ایرانیان در جای جای ایران باید گام برداشت.

هدف انجمن پژوهشگران ایران شناخت و ریشه یابی بنیادِ مسائل و مشگلات امروز ایران و پیدا کردن راه حل برای فردای کشورمان است.