درگذشتی نا بهنگام – آرمان رشدی

نوشته شده توسط Ladjevard در 5 اکتبر 20
پاریس – ۱۴ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۲۰
آرمان رشدی

انجمن پژوهشگران ایران در نهایت تاسف و تالم درگذشت آرمان رشدی یار و همکار ارجمندمان را ‏اعلام می دارد. ‏آرمان رشدی الهیات دان، استاد و مدرس برجسته کلیسای ایران، از سال ۱۹۹۷ که اولین آشنایی با ‏او با سخنرانی با ارزش وی در کنفرانس حکومت و مذهب در دانشگاه لندن بوجود آمد مسئولیت ‏دفتر لندن انجمن پژوهشگران ایران را هم برای چند سال به عهده داشت.‏آرمان رشدی انسانی والا، مهربان و متواضع بود که همدردی، راهنمایی و کمک برای زندگی بهتر ‏دیگران را در سر لوحه زندگی خودش قرار داده بود.‏مرگ نا بهنگام او برای تمامی خانواده و دوستدارانش ضایعه ای بس بزرگ است.‏انجمن پژوهشگران ایران آرامش ابدی برای او و صبر و شکیبایی برای خانواده و دوستدارانش ‏آرزومند است.‏یادش زنده و همیشه گرامی

حسین لاجوردی