دکتر سیروس آموزگار دوستدارانش را تنها گذاشت

نوشته شده توسط Ladjevard در 2 نوامبر 21
دکتر سیروس آموزگار

دکتر سیروس آموزگار روزنامه نگاری که برای نجات ایران از هیچ چیزی نهراسید و با آنکه به روشنی می دانست که در آن بحران  ایجاد شده هیچ شانسی وجود ندارد بهمراه بزرگ مردانی چون دکتر منوچهر رزم آرا ، احمد میر فندرسکی، منوچهر کاظمی و…، با دکتر شاپور بختیار همراه شد و به مردم ایران هشدار دادند که چه جهنمی در انتظارشان است و صد افسوس !

دکتر سیروس آموزگار بیشتر از تمامی ویژه گی های با ارزشش انسان والایی بود که امروز بسیارانی در سوگش نشسته اند.

یادش و تلاش هایش گرامی باد.