زنان

روز جهانی زن – 8 مارس 1390

و لایحه حمایت از خانواده

 

در زمانیکه دنیا روز جهانی زن را گرامی میدارد و جشن میگیرد زنان ایران همچنان با قوانین تازه تبعیض آمیز روبرو هستند. در تاریخ 16 اسفند 1390 و در واپسین روزهای مجلس هشتم  نمایندگانش بندهایی از لایحه [ضد] حمایت خانواده را تصویب کردند؛ لایحه حمایت از خانواده ای که: [ادامه]

 

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

حضور چهل تکه ای از رنجنامه زنان ایران در لندن

http://www.youtube.com/watch?v=ef7MY6efn-M&feature=feedu

جمعه 25 نوامبر 2011

 

 

بدون حقوق برابر پیشرفت و توسعه امکان پذیر نیست

 

در اعتراض به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون موقعیت زنان – سازمان ملل متحدمصاحبه با صدای آمریکا  – زن امروز
 

It Starts with a Dream…

11 May 2009

 

“سی سالگی” زنان در ایران

8 March 2009

مصاحبه با تلویزیون فارسی بی بی سی – صفحه 2  

  متن گزارش درخواست شده از سوی شورای حقوق بشر

 

مراحل جدیدی از سرکوب جنبش زنان در ایران

pdf ترجمه فارسی نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد

pdf متن انگلیسی نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد

دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد 2008

“جنبش زنان ایران” کاندیدای جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2008

با سپاس فراوان از همه، مهلت ارسال فرمهای نامزدی به سازمان ملل متحد به پایان رسید.


به گزارش کامل روند یکماه گذشته (1 -31 جولای 2008) و حمایت گسترده ایرانیان از این نامزدی لطفا توجه فرمایید.

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 3