سیاست خارجی ایران –  در رابطه با مسائل افغانستان

نوشته شده توسط Ladjevard در 6 اکتبر 96

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفریقا

اکتبر ۱۹۹۶ – لندن انگلستان

شرکت کنندگان

پروفسور عبدالمجید جاویدی
خانم فاطمه گیلانی
خانم زرگونه رسا
دکتر قاسم فاضلی
محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی
دکتر پیروز مجتهد زاده
دکترداوود میر
دکتر علیرضا نوری زاده
مرتضی نوروزیان

اطلاعیه نشست:

موجودیت و استقلال ایران بالاتر از هر ایده لوژی استدر رابطه با مسایل اخیر افغانستان و منطقه – ۵ اکتبر ۱۹۹۶