“سی سالگی” زنان در ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 8 مارس 09

۱۶۲ / م / ۳۷۰ – تاریخ: ۸ مارس ۲۰۰۹ / ۱۸ اسفند ۱۳۸۷

” سی سالگی ” زنان در ایران مبارک باد. اعداد و ارقام و تاریخ ها در زمان ها، مکان ها وجوامع متفاوت معانی و مفاهیم خود را دارند، امروز سی سال از مبارزات آزادیخواهانه زنان ایران در مقابل یکی از ارتجاعی ترین حکومت های جهان می گذرد و سی سال است که زنان ایران با تلاشی تحسین آمیز از پای ننشسته اند و همچنان مبارزه خود را قوام می بخشند.

” بالزاک ” نویسنده و ادیب فرانسوی سی سالگی زن را اوج زندگی یک زن در تمامی دوره زندگیش می دانست، امروز این اوج و عظمت و این تلاش و از پای ننشستن را برای آزادی و برابری و این ” نه ” گفتن به ننگ و حقارت و بی هویتی را با تمامی ابعادش در مبارزات زنان ایران به وضوح می بینیم.

زنان با ارزش ایران اگر قادر بوده اند که سی سال در مقابل زن ستیزی، تبعیض قانونی و استبداد حکومت دینی در ایران ایستادگی کنند و از پای ننشینند، اگر اعدام و سنگسار و شکنجه و زندان و توهین و بی احترامی و…، را به جان خریدند و از پای ننشستند و همچنان به تلاش های خود برای رهائی و آزادی و برابری ادامه می دهند، مبارزه و مقاومت شان را پاس داریم و بر آن  ارج بگذاریم.

سپیده صبح دمیده است و روشنائی و خورشید کوچکترین مجالی برای تاریکی و ظلمت باقی نخواهد گذارد.

با امید به فردای روشن ایران. 

انجمن پژوهشگران ایران