شکوه و عظمت نوروز بر شما مبارک باد

نوشته شده توسط Ladjevard در 18 مارس 18

شکوه و عظمت نوروز بر شما مبارک باد
شادی نوروز ۱۳۹۷ را پاس داریم

نخستین روز بهارین ما، از سوی سازمان ملل متحد نه تنها روز رسمی و بین المللی “نوروز” که روز رسمی “شادی” نیز لقب گرفته است که همسانی آن میتواند ایجاد امید و شادی و از میان رفتن تمامی غم ها و نگرانی ها ی ما ایرانیان باشد.

تاریخ ملت ها کارنامه آنان در گُذر زمان است، در میان ملت های بزرگ جهان ما ایرانیان در زمره معدود ملت هایی بودیم که توانستیم هویت و ملیت خود را تا به امروز نگهداریم و نیز هر روزش شاهد نشانه ای از برپائی و برجائی اش باشیم.

بازتابِ عملی که در آخرین نماز جمعه سال ۱۳۹۶ در شهر اصفهان شاهدش بودیم، یکبار دیگر بازگشت بهمان فرهنگ و هویتی چند هزار ساله است که جمعیتی در میان سرکوب شدید حکومتی پُشت به امام جمعه میکنند و خطاب به او شعار میدهند “رو بِه میهن – پُشت به دشمن”، که این همان نشانه هویت و فرهنگی است که هیچ اسلحه ای در مقابلش کارا نبوده و نخواهد بود.

هِگل، فیلسوف آلمانی، بر این اعتقاد بود که مردم و دولت ها هرگز چیزی از تجربیات گذشته خود نمی آموزند ولی امروز و پس از تجربه خانمان سوز و ویران کننده چهار دهه پیش من بر این باورم که تجربه یاد گرفتنی است و فرزندان ما و بعبارتی نزدیک به شصت میلیون جوان امروز کشورمان، از اشتباهات گذشته ما درس های بسیار گرفته اند و دیگر بدنبال شُعارهای هیجان زده نخواهند رفت.

امید امروز ما با امیدهای سالهای پیشین بسیار متفاوت است چرا که بر پایه تجربه و واقعیت های بسیاری بنیان گذاشته شده که مهمترینش آگاهی و خرد ورزی اکثریت قریب باتفاق مردمی است که هویت و توانائی خود را بازیافته اند و پُشت به دشمن و رو به میهنمان ایستاده اند.

از هیجان به پرهیزیم و در درازنای خردمندی گام برداریم ، باور داشته باشیم زمان زیادی باقی نمانده است. با امید به روزهای روشن و نزدیک

شادی نوروز شادی شما باد.

دکتر حسین لاجوردی
انجمن پژوهشگران ایران