نقش و برنامه اپوزسیون در امروز و آینده ایران

نوشته شده توسط admin در 30 ژوئن 00

این مجموعه با اندیشه های گوناگون که در بیشتر مواقع از نظر فکری مقابل یکدیگر نیز قرار گرفته بودند، با علاقه ای غیر قابل تصور دیدگاه های خویش را برای امروز و آینده کشورمان اعلام می داشتند و با دلایل و برنامه های خود بر آن پای می فشردند.

این نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور که همگی خواهان تغییرات اساسی در ایران بودند دیدگاه های خود را بدینگونه بیان میکردند که بی تردید امکان برپایی جامعه ای آزاد و پیشرفته برای کشور وجود دارد

جمع بندی کنفرانس

۲ و ۳ و ۴ تیر ماه ۱۳۷۹

انجمن پژوهشگران ایران با قدردانی و سپاسی بیکران از جامعه ایرانیان برلین و کلیه سخنرانان و علاقمندانی که از کشورهای مختلف و دیگر شهرهای آلمان در این گردهمایی گسترده به دور هم جمع شده بودند به اطلاع میرساند:

سخنرانان این کنفرانس سه روزه که متشکل از گروهی از صاحبنظران مسائل ایران بودند و در عین حال دیدگاههای متفاوتی را نیز دنبال میکردند عبارت بودند از

 • آقایان حسن نزیه،
 • دکتر سیاگزار برلیان،
 • دکتر اصغر عبدی،
 • دکتر بهمن نیرومند،
 • دکتر جمشید اسدی،
 • پرویز دستمالچی،
 • دکتر علیرضا نوری زاده

و سازمانها و احزابی که همگی در این نشست حضوری فعال داشتند:

 • سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر،
 • اتحاد فداییان خلق ایران،
 • سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت،
 • شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران،
 • حزب دموکرات کردستان ایران،
 • اتحاد چپ کارگری،
 • سازمان فداییان (اقلیت)،
 • حزب کمونیست کارگری ایران،
 • حزب دموکراتیک مردم ایران،
 • سازمان مشروطه خواهان ایران “خط مقدم”،
 • سازمان جمهوریخواهان ملی ایران،
 • حزب مشروطه ایران،
 • هسته اقلیت

این مجموعه با اندیشه های گوناگون که در بیشتر مواقع از نظر فکری مقابل یکدیگر نیز قرار گرفته بودند، با علاقه ای غیر قابل تصور دیدگاه های خویش را برای امروز و آینده کشورمان اعلام می داشتند و با دلایل و برنامه های خود بر آن پای می فشردند.

این نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور که همگی خواهان تغییرات اساسی در ایران بودند دیدگاه های خود را بدینگونه بیان میکردند که بی تردید امکان برپایی جامعه ای آزاد و پیشرفته برای کشور وجود دارد

به نظر بسیاری از سخنرانان و حضار، صرف کنار هم نشستن اندیشه ها و سازمان های سیاسی گوناگون، محترم شمردن حق دیگران برای داشتن عقیده ای متفاوت و پذیرش گفتگو از مهمترین دستاوردهای این نشست بود.

زُبده مطالبی که از سوی نظریات و دیدگاه های گوناگون مطرح شد به ترتیب زیر است

 1. امکان رفُرم در چارچوب نظام کنونی جمهوری اسلامی
 2. پذیرش رفُرم بدون هیچگونه توهم نسبت به جناحهای داخل حاکمیت
 3. قبول وقوع تغییرات ناشی از مطالبات و مبارزات مردمی و اعتقاد به ایجاد شکاف در درون نظام به نفع جنبش مردمی
 4. قبول وقوع تغییرات ناشی از مطالبات و مبارزان مردمی و اعتقاد به اینکه جبهه دوم خرداد جز فریبی بزرگ برای با ثبات تر کردن رژیم نیست.
 5. ضرورت اتحاد آزادیخواهان ایران و ایجاد آلترناتیو دمکراتیک در مقابل نظام ولایت فقیه به عنوان مثال (تنظیم طرح قانون اساسی لائیک و دمکراتیک)
 6. لزوم حضور در صحنه داخلی و تبلیغ نظرات
 7. تغییر نهادی حاکمیت از طریق انحلال رژیم جمهوری اسلامی به وسیله همه پرسی
 8. اعتقاد به سرنگونی کامل رژیم
 9. اعتقاد به ناگزیر بودن انقلاب و اینکه تنها انقلاب سوسیالیستی برای آینده جامعه مفید است
 10. اعتقاد به انقلاب و در عین حال اعتقاد به اینکه مبارزه برای رفُرم نه در تقابل با انقلاب که گامی عملی و مشخص در این زمینه است.

سخنرانان و نمایندگان احزاب و سازمانها، در عین حال نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون آلترناتیو، نحوه انتقال قدرت و دولت جایگزین ابراز داشتند.

کنفرانس در جوی مملو از تحمل و بردباری و احترام به یکدیگر انجام شد. این کنفرانس از سویی دیگر نمایانگر چهره واقعی اپوزسیون آزادیخواه ایران در خارج از کشور بود که نشان داد قادر است در کنار هم بنشیند و در مورد آینده کشورش بیندیشد.

کلیه شرکت کنندگان و نمایندگان سازمانها و احزاب شرکت کننده در این کنفرانس سه روزه از انجمن پژوهشگران ایران درخواست ادامه نشست ها را داشتند.

جامعه ایرانیان سیاسی برلین که با برخوردی بردبار و متحمل میزبانی این کنفرانس را به عهده داشتند بدون تردید نقش مهمی در موفقیت این کنفرانس ایفا کردند.

انجمن پژوهشگران ایران بدین وسیله مراتب احترام و سپاس خود را ابراز می دارد.

دکتر مهدی روسفید

دفتر آلمان انجمن پژوهشگران ایران

تیر ماه ۱۳۷۹