نقش و برنامه اپوزیسیون در آینده ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 21 ژوئن 00

در دست ساخت!

نقش و برنامه اپوزیسیون

 در آینده ایران

خرداد ۱۳۷۹ / ژوئن ۲۰۰۰ – برلین آلمان

افتتاحیه کنفرانس و برنامه اپوزیسیون در امروز و فردای ایران

معنی و مفهوم اپوزیسیون و نقش آن در امروز و فردای ایران