نگاه شخصی من

نوشته شده توسط admin در 19 آوریل 16

حسین لاجوردی

HOSSEINLADJEVARDI (AT) ACIIRAN (DOT) COM

hosseinladjevardi (at) yahoo (dot) com

www.hosseinladjevardi.com

www.parlemanfekri.com

facebook.com/hladjevardi

 

 

“… شاهزاده رضا پهلوی امروز شما با گذر از چهل و هفتمین سال زندگی خود و سی سال بسیار سخت و مشقت بار برای ایرانیان در یک موقعیت تاریخی قرار دارید که یا وارد یک مبارزه قطعی با دیگر مبارزان ایران فارغ از هرگونه گرایش فکری بشوید و شما هم بسهم خود برای رهائی و آزادی ایران با دیگران بپیوندید و بهانه های فرسایشی گذشته را کنار بگذارید و اینکه ” حاضرید رهبری اپوزیسیون را بعهده بگیرید “، ” اگر همه بشما بپیوندند “، ” اگر مردم بخواهند شما پادشاه خواهید شد “، ” اگر مردم بخواهند شما رئیس جمهور خواهید شد ” و…، که در سی سال گذشته جز معدودی از سلطنت طلبان و با اختلافات بسیار گسترده در میانشان هیچکس آنرا نپذیرفته است و تصور می کنم سی سال برای امتحان کردنش کافی است و می توان و باید راه های دیگری را جستجو کرد و این همانست که امروز شما را در یک دوراهی قرار داده است و همانگونه که گفته شد یا پرچم پادشاهی را که سوگندش را نیز خورده اید بردارید و یا بازهم همانگونه که خود می گوئید  یک شهروند هستید بمانند یک شهروند واقعی با دیگر مبارزان راه آزادی ایران قدم بردارید و یا درنهایت و برای اینکه این اتهام که شما ” مانع حرکت شده اید ” دیگر وجود نداشته باشد خود با احترام از میدان مبارزه خارج شوید…”