کتاب‌ها

برای تهیه کتابها با دفتر مرکزی انجمن پژوهشگران ایران می توانید تماس بگیرید

آسیب شناسی اپوزسیون

۱۸ نوامبر ۲۰۱۶ – ۲۸ آبان ۱۳۹

 

حق حیات و کیفر مرگ در ایران

  • مجموعه مقالات – چاپ ۲۰۱۴

 

ایران بعد از جمهوری اسلامی – گذار به دموکراسی

  • فوریه ۲۰۰۲ زوریخ سوئیس

 

۱۱ سپتامبر –نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

  • نوامبر ۲۰۰۱ – برلین آلمان

 

پناهندگان ایرانی

  • فوریه ۲۰۰۱ – لندن انگلستان

 

حکومت و مذهب

  • فوریه ۱۹۹۷ لندن انگلستان

 

هویت ملی

  • اکتبر ۱۹۹۵ واشنگتن آمریکا

 

آینده سیاسی اجتماعی ایران – دوجلد

 چهار طیف فکری

جنبش ملی

جنبش چپ

جنبش سلطنت

جنبش مذهبی

  • فوریه ۱۹۹۵ لندن انگلستان

 

خلیج فارس – گذشته، حال، آینده

  • ژوئیه ۱۹۹۳ پاریس فرانسه

 

اقتصاد و نفت

  • ژوئن ۱۹۹۳ پاریس فرانسه

 

ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

  • نوامبر ۱۹۹۲ پاریس فرانسه