کتاب‌ها

برای تهيه کتابها با دفتر مرکزی انجمن پژوهشگران ایران در لندن مي توانيد تماس بگيريد

london [at] aciiran [.] com

و یا به صفحه زیر مراجعه کنید
http://www.4shared.com/folder/ieYXTpt5/aci_books.html

 

2014
حق حیات و کیفر مرگ در ایرانمجموعه مقالات – چاپ 2014

2002
ايران بعد از جمهوری اسلامي – گذار به دموکراسي

فوريه 2002 زوريخ سوئيس

دریافت کتاب به صورت پی دی اف – 1,454 KB

2001
11 سپتامبر –نظم نوين جهاني

 و سرنوشت ایران

نوامبر 2001 – برلين آلمان

دریافت کتاب به صورت پی دی اف – 2,330 KB

پناهندگان ایرانی فوريه 2001 – لندن انگلستان

دریافت کتاب به صورت پی دی اف – 3,890 KB

1997
حکومت و مذهب فوريه 1997 لندن انگلستان

دریافت کتاب به صورن پی دی اف – 6,517 KB

بالا

1995
هويت ملي اکتبر 1995 واشنگتن آمريکا

دریافت کتاب به صورت پی دی اف – 7,768 KB

آینده سیاسی اجتماعی ایراندو جلد

چهار طيف فکری

  • جنبش ملي
  • جنبش چپ
  • جنبش سلطنت
  • جنبش مذهبي
فوريه 1995 لندن انگلستان

جلد اول

دریافت کتاب به صورت پی دی اف – 5,974 KB

 

جلد دوم

دریافت کتاب به صورت پی دی اف – 4,959 KB

بالا
1993
خليج فارس – گذشته، حال، آينده

ژوئیه 1993 پاريس فرانسه

اقتصاد و نفت 

ژوئن 1993 پاريس فرانسه

دریافت کتاب به صورت پی دی اف – 2,682 KB

بالا

1992

ايران در آستانه سال 2000

نوامبر 1992 پاريس فرانسه

 

 

 

 

دریافت کتاب به صورت پی دی اف  – 6,251 KB

بالا