کنفرانس‌های گذشته

۲۰۱۴

آزادی و برابری ادیان و مذاهب در ایران

فیلم نشست

۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ – سازمان عفو بین الملل ، لندن
حق حیات و کیفر مرگ در ایران – ۳

 

فیلم کنفرانس

۲۴ و ۲۵ ماه می ۲۰۱۴ – ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۳

 

یو سی ال ای – لوس آنجلس

حق حیات و کیفر مرگ در ایران – کنفرانس ۲  / فیلم کنفرانس ۲۸ و ۲۹ دی ماه ۱۳۹۲ – ۱۸ و ۱۹ ژانویه ۲۰۱۴ کلن – آلمان

۲۰۱۰

حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟ (کنفرانس ۲) ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ – هلسینکی، فنلاند
میز گرد: مسائل و مشکلات در بلوچستان
فیلم میزگرد
 ۱۵ ماه می ۲۰۱۰ – لندن

۲۰۰۹

اعدام – تزلزل رژیم جمهوری اسلامی و گسترش خشونت و اعدام ۹ دسامبر ۲۰۰۹ – کلن، آلمان

۲۰۰۸

میزگرد – ۸ مارس ۲۰۰۸ – روز جهانی زن

 

فیلم نشست

۸ مارس ۲۰۰۸ – لندن
میزگرد بررسی مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی در امروز ایران

 

فیلم میزگرد

 ۲ فوریه  ۲۰۰۸ – پاریس
 

۲۰۰۶

آینده ایران: حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم … ؟

 

فیلم کنفرانس

دسامبر ۲۰۰۶ – کلن  آلمان
خشونت علیه زنان – میزگرد

 

فیلم میزگرد

ژوئن ۲۰۰۶ – استکهلم سوئد
تحولات و نقش جنبش کارگری در ایران ژوئن ۲۰۰۶ – استکهلم سوئد
نقش رسانه های خارج از کشور در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اخیر ایران می ۲۰۰۶ – واشنگتن آمریکا

۲۰۰۵

بررسی انرژی و سلاح هسته ای در ایران آپریل ۲۰۰۵ – برلین آلمان
۲۰۰۴
نگاهی به جایگاه فرهنگی و سیاسی رسانه های ایرانی در برون مرز دسامبر ۲۰۰۴  – لندن انگلستان
ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟

 

شبی به یاد ایران

تجمع اعتراضی در حمایت از پناهجویان ایرانی

ژوئن ۲۰۰۴  – استکهلم سوئد
بررسی پی‌آمدهای بیست و پنج سال انقلاب و آینده ایران: ۱۳۵۷-۱۳۸۲ فوریه ۲۰۰۴ – لندن انگلستان
   

۲۰۰۲

ایران “بعد از جمهوری اسلامی” فوریه ۲۰۰۲ – زوریخ سوئیس
   

۲۰۰۱

آینده ایران: ۱۱ سپتامبر و نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران – سخنرانان

آینده ایران:۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران مقدمه کتاب

۲۴ – ۲۵ نوامبر ۲۰۰۱ – برلین آلمان
آینده ایران: بررسی مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کشورگریزی ایرانیان فوریه ۲۰۰۱ – لندن انگلستان
   

۲۰۰۰

ستارگان خاموش و امید های آینده ایران  اکتبر ۲۰۰۰ –  لندن انگلستان

نقش و برنامه اپوزسیون در آینده ایران

جمع بندی کنفرانس

ژوئن ۲۰۰۰ – برلین آلمان
ایرانیان در خارج از ایران (مطالعه مهاجرت ایرانیان در بیست سال گذشته) فوریه ۲۰۰۰ – لندن انگلستان
   

۱۹۹۹

ایران در سالی که گذشت نوامبر ۱۹۹۹ – لندن انگلستان
ایران در سالی که گذشت نوامبر ۱۹۹۹ – برلین آلمان
موسیقی ایران – گذشته، حال، آینده – فیلم کنفرانس و کنسرت

 

فیلم : بزرگداشت ایرج جنتی عطایی با حضور ابی و داریوش

سپتامبر ۱۹۹۹ – کلن آلمان
پیامدهای بیست سال انقلاب فوریه ۱۹۹۹ – لندن انگلستان
   

۱۹۹۸

جامعه مدنی، ولایت فقیه و هویت ملی سپتامبر ۱۹۹۸ – لندن انگلستان
سیاست خارجی ایران و تحولات اخیر در افغانستان سپتامبر ۱۹۹۸ – پاریس فرانسه
جامعه مدنی – زمینه های تحقق و موانع آن در ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ آپریل ۱۹۹۸ – برلین آلمان
زنان و جوانان و انقلاب در ایران فوریه ۱۹۹۸ – لندن انگلستان
   

۱۹۹۷

بررسی فرهنگ سیاسی ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ سپتامبر ۱۹۹۷ – برلین آلمان
رسانه های جمعی و نقش آن در گذشته، حال و آینده ایران می ۱۹۹۷ – لندن انگلستان
حکومت و مذهب فوریه ۱۹۹۷ – لندن انگلستان
   

۱۹۹۶

بحران جمعیت و آلودگی محیط زیست نوامبر ۱۹۹۶ – برلین آلمان
سیاست خارجی ایران و در رابطه با مسائل افغانستان اکتبر ۱۹۹۶ – لندن انگلستان
بررسی استقرار دموکراسی و ساختار جامعه مدنی در ایران در آستانه سال ۲۰۰۰ فوریه ۱۹۹۶ – لندن انگلستان
بررسی مسائل انقلاب ۱۳۵۷ و پی آمدهای آن در آستانه سال ۲۰۰۰ فوریه ۱۹۹۶ – لندن انگلستان
   

۱۹۹۵

هویت ملی اکتبر ۱۹۹۵ – واشنگتن آمریکا
مسائل زنان – در رابطه با کنفرانس جهانی زن در پکن سپتامبر ۱۹۹۵ – پاریس فرانسه
اندیشه های سیاسی-اجتماعی ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

 

جنبش چپ

سلطنت مشروطه

مذهب

فوریه ۱۹۹۵ – لندن انگلستان
   

۱۹۹۴

ماهواره و سیاست رادیو تلویزیون اکتبر ۱۹۹۴ – پاریس فرانسه
میزگرد: مشکلات جمعیت – کنفرانس جهانی قاهره سپتامبر ۱۹۹۴ – پاریس فرانسه
   

۱۹۹۳

تحولات سینمای ایران نوامبر ۱۹۹۳ – پاریس فرانسه
جغرافیای سیاسی خلیج فارس – گذشته، حال، آینده جولای ۱۹۹۳ – پاریس فرانسه
اقتصاد و نفت ژوئن ۱۹۹۳ – پاریس فرانسه
   

۱۹۹۲

ایران در آستانه سال  ۲۰۰۰ – مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران نوامبر ۱۹۹۲ –  پاریس فرانسه