کنفرانس‌های آینده

درخواست مقاله

شیوه کار انجمن پژوهشگران ایران در دعوت از صاحب‌نظران برای شرکت

دیروز، امروز و فردای ایران

کردستان

بررسی خواست ها و نیازها در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی

 

بررسی مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی  درامروز ایران

  • انجمن پژوهشگران ایران در راستای اهداف خود در زمینه مطالعات بنیادین مسائل ایران در نظر دارد سلسله گردهم آیی هایی را برای بررسی مسائل پیچیده و دشوار فرهنگی – اجتماعی موجود در ایران اختصاص دهد

 

کنفرانسهای عقب افتاده و در دست تدارک:

  • تروریسم
  • زبان و خط
  • بهداشت و درمان
  • استراتژی نظامی