کنفرانس‌های آینده

درخواست مقاله

شيوه كار انجمن پژوهشگران ايران در دعوت از صاحب‌نظران براي شرکت

دیروز، امروز و فردای ایران
“امروز و فردای ايران”

آینده ایران

 

کردستان

بررسی خواست ها و نیازها در زمینه های

فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی

 

پاریس – فرانسه

 

 

 

کنفرانسهای عقب افتاده و در دست تدارک:

  • تروريسم – اکتبر 1997
  • زبان و خط – اکتبر 1998
  • بهداشت و درمان
  • استراتژی نظامي