کنفرانس‌های گذشته

2014
آزادی و برابری ادیان و مذاهب در ایران 21 نوامبر 2014 – سازمان عفو بین الملل ، لندن
حق حیات و کیفر مرگ در ایران – 3

فیلم کنفرانس

24 و 25 ماه می 2014 – 3 و 4 خرداد 1393

یو سی ال ای – لوس آنجلس

حق حیات و کیفر مرگ در ایران – 2

فیلم کنفرانس

28 و 29 دی ماه 1392 – 19 و 19 ژانویه 2014

کلن – آلمان

2010
حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟ (کنفرانس 2) 18، 19 و 20 نوامبر 2010 – هلسینکی، فنلاند
میز گرد: مسائل و مشکلات دربلوچستان
فیلم میزگرد
 15 ماه می 2010 – لندن
2009
اعدام – تزلزل رژیم جمهوری اسلامی و گسترش خشونت و اعدام 9 دسامبر 2009 – کلن
2008
میزگرد – 8 مارس 2008 – روز جهانی زن

فیلم نشست

8 مارس 2008 – لندن
میزگرد بررسی مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی درامروز ایران

فیلم میزگرد

 2 فوریه  2008 – پاریس
2007
2006
آينده ايران: حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟

فیلم کنفرانس

دسامبر 2006 – کلن  آلمان
خشونت عليه زنان – ميزگرد

فیلم میزگرد

ژوئن 2006 – استکهلم سوئد
تحولات و نقش جنبش کارگری در ايران ژوئن 2006 – استکهلم سوئد
نقش رسانه های خارج از کشوردر تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي اخير ايران مي 2006 – واشنگتن آمريکا
2005
بررسي انرژي و سلاح هسته اي در ايران آپريل 2005 – برلين آلمان
2004
نگاهی به جايگاه فرهنگي و سياسي رسانه های ايرانی در برون مرز دسامبر 2004  – لندن انگلستان
ايران کجاست؟ ايراني کيست؟

شبي به ياد ايران

تجمع اعتراضي در حمايت از پناهجويان ايراني

ژوئن 2004  – استکهلم سوئد
بررسي پي‌آمدهاي بيست و پنج سال انقلاب و آينده ايران: 1357-1382 فوريه 2004 – لندن انگلستان
2002
ايران “بعد از جمهوری اسلامي” فوريه 2002 – زوريخ سوئيس
2001
آينده ايران:11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران نوامبر 2001 – برلين آلمان
آينده ايران: بررسي مسائل اجتماعي، اقتصادی، سياسي و کشورگريزی ايرانيان فوريه 2001 – لندن انگلستان
2000
ستارگان خاموش و امید های آینده ایران  اکتبر 2000 –  لندن انگلستان
نقش و برنامه اپوزيسيون در آينده ايران ژوئن 2000 – برلين آلمان
ايرانيان در خارج از ايران (مطالعه مهاجرت ايرانيان در بيست سال گذشته) فوريه 2000 – لندن انگلستان
1999
ايران در سالي که گذشت نوامبر 1999 – لندن انگلستان
ايران در سالي که گذشت نوامبر 1999 – برلين آلمان
موسيقی ايران – گذشته، حال، آينده

کنسرت

سپتامبر 1999 – کلن آلمان
پيامدهای بيست سال انقلاب فوريه 1999 – لندن انگلستان
1998
جامعه مدني، ولايت فقيه و هويت ملي سپتامبر 1998 – لندن انگلستان
سياست خارجي ايران و تحولات اخير در افغانستان سپتامبر 1998 – پاريس فرانسه
جامعه مدني – زمينه های تحقق و موانع آن در ايران در آستانه سال 2000 آپريل 1998 – برلين آلمان
زنان و جوانان و انقلاب در ايران فوريه 1998 – لندن انگلستان
1997
بررسی فرهنگ سياسي ايران در آستانه سال 2000 سپتامبر 1997 – برلين آلمان
رسانه های جمعي و نقش آن در گذشته، حال و آينده ايران مي 1997 – لندن انگلستان
حکومت و مذهب فوريه 1997 – لندن انگلستان
1996
بحران جمعيت و آلودگي محيط زيست نوامبر 1996 – برلين آلمان
سياست خارجي ايران و در رابطه با مسائل افغانستان اکتبر 1996 – لندن انگلستان
بررسي استقرار دموکراسي و ساختار جامعه مدني در ايران در آستانه سال 2000 فوريه 1996 – لندن انگلستان
بررسي مسائل انقلاب 1357 و پي آمدهای آن در آستانه سال 2000 فوريه 1996 – لندن انگلستان
1995
هويت ملي اکتبر 1995 – واشنگتن آمريکا
مسائل زنان – در رابطه با کنفرنس جهاني زن در پکن سپتامبر 1995 – پاريس فرانسه
انديشه های سياسي-اجتماعي ايران در آستانه سال 2000

جنبش چپ

سلطنت مشروطه

مذهب

فوريه 1995 – لندن انگلستان
1994
ماهواره و سياست راديو تلويزيون اکتبر 1994 – پاريس فرانسه
ميزگرد: مشکلات جمعيت – کنفرانس جهاني قاهره سپتامبر 1994 – پاريس فرانسه
1993
تحولات سينمای ايران نوامبر 1993 – پاريس فرانسه
جغرافيای سياسي خليج فارس – گذشته، حال، آينده جولای 1993 – پاريس فرانسه
اقتصاد و نفت ژوئن 1993 – پاريس فرانسه
1992
ايران در آستانه سال  2000 – مسائل اجتماعي و فرهنگي ايران نوامبر 1992 –  پاريس فرانسه