ایرج افشار

نوشته شده توسط admin در 17 آوریل 16

شماره      ۱۶۷ / م / ۳۷۵

تاریخ      ۱۸ اسفند ۱۳۸۹

۹          مارس ۲۰۱۱

 

ایرج افشار “ایران” را تنها گذاشت

 

ایرج افشار امروز همه ما و جای جای ایران را تنها گذاشت.

ایرج افشار اگر چه در هشتاد و پنج سالگی رخت از این جهان بر بست ولی در واقعیت بیشتر از دویست سال زندگی جستجوگری داشت که کمتر نظیرش دیده شده است.

ایرج افشار پژوهشگر ارزنده ایست که تمامی مراکز ایران شناسی در داخل و خارج از ایران به تحقیقات ارزنده او که حتا مرور فهرست کارهایش نیز زمان زیادی طلب می کند مدیون است.

انجمن پژوهشگران ایران یاد او و تلاش هایش را همواره گرامی می دارد.

 

انجمن پژوهشگران ایران