شکفتن ایرانی نو

نوشته شده توسط Ladjevard در 8 فوریه 09
۱۶۱ / م / ۳۶۹ – تاریخ:۲۰ بهمن ۱۳۸۷ / ۸ فوریه ۲۰۰۹

سی سال پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، ایران جدیدی در مقابل مان قرار گرفته است :

 • ایرانی که اکثریت نزدیک به اتفاق تمامی مردمش بر آن شده اند که با تلاش، امروز و فردای بهتری را برای خود بوجود بیاورند[۱]
 • ایرانی که امروز جوانا نش نه تنها با آرمان خواهی که با واقعیت، دنیای امروز را درک می کنند و هیجان های سی سال پیش مادران و پدرانشان را ندارند و با منطق واستدلال و بدور از هیجان به امروز و فردای ایران نگاه می کنند.
 • ایرانی که امروز صدای زنان و دختران شجاعش در جهت مبارزه برای بدست آوردن حق و حقوق خود، جهانیان را خطاب قرار می دهند [2]
 •  ایرانی که امروز فرزندانش که بدلایل مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در غربت هستند، در سراسر جهان افتخار می آفرینند و نام ایران و ایرانی را در بلند ترین قله های دانش و علوم افراشته اند.
 • ایرانی که امروز فرزندانش در داخل و خارج از کشور در جستجوی هویت ایرانی خود هستند[۳].
 • ایرانی که فرزندانش تلاش می کنند جایگاه شایسته خود را در جهان امروز بدست آورند و در این راه از هیچ تلاش و کوششی فرو نخواهند گذاشت.
 • و مهمتر آنکه ایرانی که امروز دختران و پسران جوانش برای یک زندگی بهتر و شایسته، دستگیری، زندان شکنجه و…، را تحمل می کنند و ایستادن و مقاومت را می آموزند و می آموزانند [4]

تمامی این واقعیت ها، امید ها و آرزوها نه بدان دلیل است که فراموش کرده اند در این سی سال چه بر آنها گذشته است :

 • آنها فراموش نکرده اند و از یاد نخواهند برد که سه دهه پیش با چه امید و آرزوئی برای یک زندگی بهتر چه تلاش هائی بانجام رسیده است و چگونه تمامی امید و آرزوها به سنگ خورده است.
 • آنها فراموش نکرده اند و نخواهند کرد که سی سال گذشته سیاه ترین برگ های تاریخ معاصرشان ورق خورده است.
 • آنها فراموش نکرده اند که دست آورد سه دهه گذشته این حکومت متجاوز از یک میلیون و دویست هزار نفر کشته جنگ، اعدام شده و معلول و مجروح جنگ، بدون هیچگونه حمایت و رسیدگی است [5].
 • آنها فراموش نمی کنند که نیمی از جمعیت در زیر خط فقر و بنا بگفته مسئولین چهارده میلیون نفر شب گرسنه سر بر بالین می گذارند، و آن هم در صورتیکه برایشان جای حد اقل و مناسبی وجود داشته باشد [6].
 • آنها فراموش نمی کنند که در طول سی سال گذشته نزدیک به پنج میلیون نفر در گرداب اعتیاد غرق گشته و حد اقل بیست میلون نفر در اطراف این معتادان گرفتار گشته اند[۷].
 • آنها فراموش نمی کنند که فحشاء و روسپیگری چه بلای خانمان براندازی گشته است و چگونه افسار گسیخته و شلاق وار برجامعه می تازد و هیچگونه رحمی ندارد، نه رحم بر دخترکان خردسالی می کند که در داخل و خارج از کشور به تجاوز و دربدری کشیده می شوند و نه به آنانی که در جزایر و شیخ نشین ها بفروش می رسند و نه از سوی دیگر بر دختران و پسران دانشجو و محتاجی که تصور بر آن دارند که منبع درآمد موقتی را جستجو نموده اند و نه زنان شوهرداری که را و چاره دیگری در مقابل خود نمی بینند[۸].
 • آنها فراموش نمی کنند که روزی در مقابل دادگاهی سئوال کنند که هزار میلیارد و چند صد میلیون دلار درآمد، فقط از فروش نفت، در طی این سال ها کجا رفته است و در کدام حساب ها و بانک ها پس انداز شده است.
 • آنها فراموش نمی کنند که روزی برای از میان رفتن امید و انرژی تمامی جوانانی که تلاش کرده اند و درس خوانده اند و با هزاران آرزو خواسته اند که وارد بازار کار و تشکیل خانواده شوند در دادگاهی ارائه دادخواست نمایند.
 • آنها فراموش نمی کنند که فرار مغز ها که در برگیرنده سرمایه های مادی و معنوی جامعه بوده است چه خسارت های جبران نا پذیری را بهمراه داشته است  و باید پاسخی بر  آن وجود داشته باشد.
 • آنها فراموش نمی کنند که تمامی تلاش و کوشش حکومتگران در سی سال گذشته از میان برداشتن و خط بطلان کشیدن بر ” هویت ایرانی ” آنها بوده است.
 • نسل های جوان ایران فراموش نمی کنند که پدر و مادرهایشان که دارای ایمان و اعتقادی دینی بوده اند بر اثر اعمال و کارنامه این حکومت در سی سال گذشته چگونه دچار بی اعتقادی، سرگشتگی و تزلزل گشته اند.
 • آنها فریب ها و نیرنگ های حکومتی و مهمترینش دوران ۸ ساله به ظاهر اصلاحات را که بزرگترین ضربه بر امید و آرزو و پیکره جامعه جوان ایران بوده است را هیچگاه از یاد نخواهند برد.

 جامعه امروز و نسل جوان ایران به خود آمده است و خود را واجد شرط ترین و با صلاحیت ترین گزینه برای امروز و فردای خود می داند.

جامعه جوان امروز ایران به این مرحله از شکوفائی خود رسیده است که دست روی زانوی خود بگذارد، سینه سپر کند و حق و حقوق خودش را بدست آورد.

گذران سی سال به ما آموخته است “کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من”، و این مهمترین و ارزنده ترین دست آوردی است که قدمت و ارزش و بهائی یکصد و پنجاه ساله را در کوله بار تجربه هایش دارد.

تنها و یگانه راهی که وجود دارد دست بر زانوی خود گذاشتن و بر قدرت های خود تکیه کردن است، راهی که از دیو هیجان و احساسات بدور و با عقل و منطق عجین گشته است.

 با ایمان به توانایی نسل جوانمان و به آینده ای روشن و بسیار نزدیک.

حسین لاجوردی

رئیس انجمن پژوهشگران ایران


[۱]  آقای رفسنجانی در یکی از سخنرانی هایش اعلام کرد که اگر %۱۰ درصد جمعیت هم با ما باشند، ما ادامه خواهیم داد که معنی مشخص آن اینست که حتی از ده درصد هم اطمینان ندارند.

[۲]  به عنوان مثال کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز– “تغییر برای برابری” http://www.we-change.org/

[۳]   86.9% در داخل و ۸۲٫۹% در خارج از کشور هویت خود را ایرانی و با گرایش به ایران باستان می دانند . نتایج بررسی و سنجش افکار انجمن پژوهشگران ایران  –  تابستان ۱۳۸۷ – ۲۰۰۸ – http://www.aciiran.com/English%20Ex%20Sum.pdf

 [4] 73.28% کل زندانیان در جمهوری اسلامی یا در سال ۱۳۵۷ بدنیا نیامده بودند ویا کمتر از ۱۰ ساله بودند – آمار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور http://www.prisons.ir/fa/IrPris.php?statView=A

[۵]  حسین لاجوردی – بررسی آماری در میان دو سرشماری کل کشور در سالهای ۱۳۶۵ – ۱۳۷۵

[۶]  نشریه آمارهای اقتصادی ایران وابسته به بانک مرکزی ایران –۱۴ مرداد ۱۳۸۷  بی بی سی  http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2008/08/080804_ka-poverty.shtml

 [7] آمارهای متفاوت و مختلف از زبان مسئولین حکومتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی – آخرین آمار ارائه شده شهریور ۱۳۸۷ حاکی از پایین آمدن سن اعتیاد به ۱۳ سالگی و اینکه یک میلیون نفر از معتادان به مواد مخدر زیر ۱۹ سال سن دارند می باشد. ۱۲ شهریور ۱۳۸۷ – رادیو فردا:  http://www.radiofarda.com/content/f4_Iran_teenager_addicts/463299.html

[۸]  سعید مدنی – مطالعات و تحقیقات در رابطه با رشد زنان خود فروش تحصیل کرده و متاهل – یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷ کانون زنان ایرانی http://www.irwomen.org/spip.php?article6557