نامه سرگشاده به سران هشت کشور صنعتی جهان

نوشته شده توسط admin در 17 آوریل 16

شماره:     ۱۶۴ / م / ۳۷۰

تاریخ:      ۱۴ تیر ۱۳۸۸

            ۵ جولای ۱۳۸۸

 

نامه سرگشاده به سران هشت کشور صنعتی جهان

متن به میکروسافت ورد

 

روز ۲۶ جون ۲۰۰۹ در نشست وزرای امور خارجه سران هشت کشور صنعتی جهان، بیانیه ای در حمایت از جنبش مردمی ایران و محکوم کردن سرکوب تظاهرکنندگان صادر شد. ولی با بیان این نکته که “علاقه ای به دخالت در امور داخلی ایران ندارند” فقط از جمهوری اسلامی خواسته شد که به تعهدات بین المللی خود و قوانین حقوق بشری احترام بگذارد.

 

بدون تردید  “دخالت در امور داخلی کشورها ممنوع است ” ولی الزاما نفی کننده مسئولیتهای انسانی و حقوق بشری هیچ انسان و هیچ دولتی نیست.

 

مهمترین سوالی که وجود دارد این است که آیا معانی و مفاهیم واژه های” دخالت ” و ” حمایت ” برای همگان و خاصه برای کشورهای استعمار گر روشن و مشخص نیست؟ آیا مشخص نیست که هیچ ایرانی وطن پرستی پس از اینهمه سالهای دخالت بیگانگان و عواقب و پی آمدهای سنگین آن دیگر اجازه دخالت به هیچ کشور و حکومتی را نمی دهند ولی امروز ایرانیان در شرایط فعلی نیازمند حمایت مجامع بین المللی و حقوق بشری هستند و همواره و پیگیر آن را طلب می کنند.

 

نکته مهم و قابل بررسی اینست که آیا برای محفوظ نگاه داشتن  قراردادهای پر سود اقتصادی همچنان می توان تحت پوشش و بهانه “عدم دخالت در امور داخلی” اینهمه خشونت و وحشیگری از سوی حکومتی که کوچکترین مشروعیتی از دیدگاه مردم ایران ندارد را بهانه قلمداد کرد و کشورهای صنعتی جهان با اتکاء به چنین قوانین واپس مانده ای به تداوم منافع خود بپردازند و چشم بر بزرگترین جنایت ها بر انسان ها را بر بندند.

 

امروز این وظیفه و مسئولیت بر دوش جامعه بین المللی قرار گرفته است که از حقوق ایرانیان دفاع و آنان را مورد حمایت بین المللی قرار دهند، چرا که امروز مردم ایران هستند که تحت بیشترین ضرب و شتم و آزار و خشونت قرار گرفته است.

 

درخواست مشخص ما از سران هشت کشور صنعتی جهان و چین بدین شرح است:

 

  •  کاهش روابط دیپلماتیک
  •  تحریم های سیاسی علیه مقامات رژیم
  •  تحریم اقتصادی شرکت ها و افراد شناخته شده رژیم
  • یکسان کردن تحریم های اقتصادی در سطوح بین المللی
  •  متوقف کردن مذاکرات تجاری – اقتصادی برای آینده
  • اجرای احکام دادگاه های آلمان و آرژانتین در رابطه با محکومیت مسئولین رژیم
  • پافشاری بر اجرای قوانین بین المللی و حقوق بشری با حضور ناظران بین المللی
  •  حمایت جامعه بین المللی از جنبش های حقوق بشری و مدنی زنان ، جوانان ، دانشجویان ، معلمان، اتحادیه های بین المللی، نهادهای غیر دولتی و همکاری برای توانمند سازی جنبش های دموکراتیک برای استقرار در ایران          

 

انجمن پژوهشگران ایران هشدار میدهد قراردادهای اقتصادی میتواند در کوتاه مدت منافع بسیار بهمراه داشته باشد و این در حالیست که در حکومت جمهوری اسلامی از یک سو سانترفیوژها به چرخش خود ادامه میدهند و از سوی دیگر سرکوب و خشونت و زندان و شکنجه و اعدام گسترش پیدا میکند و میرود که برای مردم ایران فاجعه ای بزرگتر به بار آورد و خود به بزرگترین تهدید منطقه ای و بین المللی بدل شود.

 

انجمن پژوهشگران ایران