آینده ایران:۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 24 نوامبر 01

۲۴ و ۲۵ نوامبر ۲۰۰۱ –  3 و ۴ آذر ۱۳۸۰

برلین – آلمان

اسامی سخنرانان
هلمت احمدیان ۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران
عمر ایلخانی زاده چه باید کرد؟
غلامرضا حسین بر طرح یک نظام فدران برای ایران
مهدی حائری ایران در قرن بیست و یکم – آینده ایران و نظم نوین جهانی پس از حادثه دهشتناک ۱۱ سپتامبر
شیخ عزالدین حسینی برای آینده ایران
دکتر کامبیز روستا آلترناتیو، نقش و برنامه اپوزیسیون
محمدرضا شالگونی چند ملاحظه درباره وضع کنونی جنبش آزادی خواهی مردم ایران
دکتر شاهین فاطمی زمان عمل فرا رسیده است
عبدالرضا کریمی آینده ایران، ۱۱ سپتامبر و سرنوشت ایران
دکتر کامبیز محمودی رسانه های همگانی و آینده ایران
مصطفی مدنی ۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران
دکتر حسن منصور اقتصاد ایران در کشاکش کهنه و نو –  چشم انداز فردا
حسن نزیه کدام قانون اساسی؟ کدام جمهوری؟
دکتر یاسمین میظر ارزیابی از ۱۱ سپتامبر در چهارچوب اوضاع سیاسی اقتصادی جهان و آینده ایران

مقدمه بر کتاب منتشر شده کنفرانس