۱۱ سپتامبر، نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران

نوشته شده توسط Ladjevard در 26 نوامبر 01

سخنرانان

 مقدمه کتاب مقالات کنفرانس

کتاب حاضر مجموعه ایست از تفکرات و عقاید متفاوت و گاه متضاد از شخصیت ها و مسئولین سازمان ها و احزاب امروز ایران که همچنان با تمام توان خود به امروز و آینده ایران می اندیشند و لحظه به لحظه و با امید فراوان آنچه را که سالها هدف اصلی خود قرار داده بودند یعنی آزادی و استقلال ایران را پی گیری و تعقیب می نمایند.

این مجموعه که اولین نشست خود را در کنفرانس «آینده ایران» در ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۳۸۰ برابر با ۲۴ و ۲۵ نوامبر ۲۰۰۱ در خانه فرهنگ های جهان در شهر برلین برگزار نمود بر این باور است که خواهد توانست در موقعیت حساس کنونی ایران و موقعیت مخاطره برانگیز مردم در داخل کشور، فارغ از هیجان و احساس و با تکیه بر عقل و منطق به تعریف راه حل هائی برای بوجود آوردن یک آلترناتیو و حکومت جانشین توفیق یابد و تمامی راه حل های موجودی را که باین هدف خواهد رسید مورد توجه و دقت کافی قرار دهد.

هدف از این گردهم آئی که در موقعیتی حساس در تاریخ منطقه و کشورمان انجام شد، رسیدن به پاسخی واقعی و عملی بود که ایرانیان در داخل و خارج از کشور همواره به جستجوی آن بوده اند.

ناگفته پیداست که در این ۲۳ سال گفتنی های فراوان گفته شده و امروز مردم ایران خواستار آنند که یک راه حل عملی برای آزادی و آبادی ایران پیش پا نهاده شود. از آنجائیکه هیچ چیز جز یک برنامه عملی، سنجیده و مستدل که بر پایه واقعیت های جامعه امروز ایران استوار بوده و آرمانهای مردم ایران را در خود بازتاب دهد، نمی تواند مورد قبول عام یابد. این کنفرانس بر آن بود که با طرح مسائل کنونی کشور و ارائه وجوه مشترک نظرات متفاوت بتواند آغازی برای تعریف چنان پروژه ای باشد و بتواند در جهت تأمین این خواست عمومی مردم گام مؤثری بردارد. نکاتی که اکثریت قریب باتفاق شرکت کنندگان بر آن اتفاق نظر داشتند عبارت بود از:

۱ ـ شرکت کنندگان مشکل اساسی و گره کور مسائل ایران را در نفس حضور حکومت جمهوری اسلامی می دانستند و هیچگونه شبهه ای در این میان وجود نداشت.

۲ ـ شرکت کنندگان در این کنفرانس بر این باور بودند که کل جمهوری اسلامی با احتوای «سنت گرایان» و «اصلاح طلبان» و عناصر تند و ملایم آن، به زیان ملت و کشور ایران است و هر روزی که از حکومت آنان می گذرد، خسارات چه بسا جبران ناپذیری به ملت ایران وارد می شود.

۳ ـ شرکت کنندگان در این کنفرانس بر این اعتقاد بودند که بدنبال «اتحاد بزرگ» و یا «همه با هم» بودن نخواهند بود، چرا که دو حزب رستاخیز و حزب الله را به روشنی تجربه کرده اند و تنها بدنبال وجوه اشتراک با هم هستند و با حفظ و نگهداری دیدگاههای سیاسی و عقاید متفاوت خود.

۴ ـ شرکت کنندگان در این کنفرانس بر این اعتقاد بودند که باید هر نوع دخالت و حمله ای به ایران را محکوم و آنرا توهین به ایرانیان تلقی نمود. ایرانیان خود قادر به تعیین تکلیف برای کشور خود هستند و نیازی به هیچگونه دخالتی بدین شکل نیست و تنها کافی است که دست از حمایت همه جانبه حکومت جمهوری اسلامی برداشته شود.

۵ ـ در مورد ترکیب شرکت کنندگان در این کنفرانس توضیح مختصری ضروری است: برخی از شخصیت های علمی و فرهنگی، برای طرح مسائل واقعی و ارائه راه حلهای آنها در کنفرانس حضور پیدا کردند بی توجه به اینکه این راه حلها، در چارچوب کدامین نظام سیاسی برای آینده ایران جای خواهد داشت.

۵-۱ـ نمایندگان احزاب و سازمانهائی حضور داشتند که معتقد بودند مسائل طرح شده بطور قطع در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قابل حل و فصل نیستند و حل مسائل پرشمار ایران ـ اعم از آنها که طرح شدند یا نشدند ـ تنها با برخاستن مانع جمهوری اسلامی آغاز می شود.

بدیهی است در این کنفرانس تعدادی از شخصیت ها و گروه ها و سازمانها و احزاب نیز حضور نداشتند. از این جمله بودند آنانی که معتقدند حل مسائل ایران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نیز امکان پذیر است و مثلاً با پیروزی «اصلاح طلبان حکومتی» بر «سنت گرایان» راه برای انجام اصلاحات هموار می شود. دلیل غیبت نمایندگان این اندیشه، تفکیک دو چارچوب از یکدیگر بود والا انجمن بعنوان یک نهاد پژوهشی راه را برای طرح هیچ اندیشه ای مسدود نمی کند.

نکات مهم دیگری که باید یادآوری شود به روشن شدن تمامی جوانب در این کنفرانس یاری می رساند.

۱ ـ مسائل مالی این کنفرانس، همانگونه که در این دهسال گذشته نیز بر همگان روشن بوده است، از طریق همیاری و کمک خود ایرانیان صورت پذیرفته، بدین معنا که هزینه های مسافرت و اقامت بعهده خود سخنرانان بوده و در بعضی مواقع و در صورت احتیاج از منازل دوستان انجمن پژوهشگران ایران برای اقامت آنان استفاده شده است، هزینه پرداخت پول سالن از ورودیه شرکت کنندگان و فروش ساندویچ و نوشابه تأمین شد که متأسفانه این مقدار فروش بلیط نیز تکافو نکرد و قرض های بعد از کنفرانس را برای ما باقی گذاشت.

۱-۱ـ چاپ این کتاب با این قرار انجام شده است که هریک از شرکت کنندگان با خرید تعدادی از این کتاب (حداقل ۵۰ جلد) هزینه انتشار آنرا بعهده بگیرند.

۲ ـ انتخاب و دعوت برای شرکت در کنفرانس در اختیار کمیته ای بدین منظور است که در انجمن پژوهشگران ایران برای هر کنفرانس جداگانه تشکیل می گردد و به انتخاب شخصیت ها و صاحبنظران در دیدگاههای متفاوت می پردازند.

۲-۲ ـ درخواست ما از سازمان ها و احزاب اینست که نمایندگان شرکت کننده بتوانند نظرات قطعی حزب و سازمان خود را در نشست ها اعلام دارند.

۳ ـ انجمن پژوهشگران ایران برای خود وظیفه می شناسد که نشست بعدی طرح و ادامه بحث برای «آینده ایران» و «ایران بعد از جمهوری اسلامی» را بفواصل کوتاه برگزار نماید.

۴ ـ انجمن پژوهشگران ایران برای انجام و ادامه کنفرانس ها از هر کشوری که امکان برگزاری چنین کنفرانس هائی را در چارچوب اصول انجمن فراهم آورد استقبال خواهد کرد.

انجمن پژوهشگران ایران مصرانه یادآوری و تأکید می نماید برای اینکه بتواند انجام این کنفرانس ها و در نهایت تصمیم گیری و به نتیجه رساندن هدف مورد نظر را برآورده نماید، نیازمند یاری همه جانبه است.

امید ما اینست که با همکاری همه ایرانیان و شخصیت ها و سازمانهای ایراندوست، می توان و باید پروژه آزادی ایران را تدوین کرد و در این رهگذر به همه نیروهای ذیصلاح چشم امید دارد.

انجمن پژوهشگران ایران