برابری و آزادی ادیان و مذاهب در ایران

نوشته شده توسط admin در 21 نوامبر 14

با همکاری عفو بین الملل

و حضور:

 دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

صاحبنظران و نمایندگان گروه های دینی و مذهبی ایران

جمعه 30 آبان 1393 برابر با 21 نوامبر 2014

2 تا 7 بعد از ظهر

پخش زنده از طریق کانال ها و تارنماهای انجمن پژوهشگران ایران و

عفو بین الملل

دریافت اطلاعات:

london@aciiran.com