” آينده ايران – حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟ “

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

کلن – آلمان

افتتاحیه برنامه کنفرانس  سخنرانان گزارش کنفرانس

انجمن پژوهشگران ايران در راستاي اهداف خود در زمينه مطالعات بنيادين مسائل ايران، چهل و سومين گردهم‌آيي خود را به كنفرانس ” آینده ایران – حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟ ” اختصاص داده است. انجمن پژوهشگران ايران، در اين كنفرانس نيز بمانند تمامي كنفرانس هاي انجام شده تلاش خود را بر پايه شناخت و ارائه راه حل هائي در زمينه فوق قرار داده است.

انجمن پژوهشگران ايران، با اعتقاد بر اينکه در طی سالهای طولانی ايرانيان نقاط مختلف ايران هميشه مورد بی مهری و فشارهای گوناگون قرار داشته اند ، برای بررسی نوع حکومت آينده که بطور قطع بايد حکومتی غير متمرکز باشد ، کنفرانس ” آينده ايران – حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟ ” را با توجه به تماميت ارضی و حفظ يکپارچگی ايران اعلام می دارد.

تاکيد ما در اين کنفرانس اينست که اگر در ابتدا نتوانيم استقلال ، آزادی و دموکراسی را در جامعه خود ايجاد کنيم ، هر نوع تغيير وتحولی چه ذهنی و چه عملی نخواهد توانست به واقعيت بيانجامد .

اميد ما براينست که اين کنفرانس بتواند ساختار يک حکومت غير متمرکز و دموکراتيک را با توجه به شرايط تاريخي، فرهنگی، اقليمی و اجتماعی -سياسی که متناسب با امروز و فردای ايران باشد را ارايه نمايد.

برنامه کنفرانس

شنبه 18 آذر 1385
ميزگرد اول – حقوق بشر
ميزگرد دوم – تعاريف و مفاهيم
ميزگرد سوم – موانع حکومت غيرمتمرکز
يکشنبه 19 آذر  1385
ميزگرد چهارم – نوع حکومت آينده ايران
ميزگرد پنجم –  – نوع حکومت آينده ايران
ميزگرد ششم – حکومت غيرمتمرکز، زبان مشترک، زبان مادری

 

اسامي سخنرانان به ترتيب الفبا
افشين اقدسي حزب آزادي کردستان –آينده ايران – حکومت غير متمرکز،فدراليسم … ؟
جمشيد اميري  جبهه متحد بلوچستان ايران “جمهوريخواهان” – خواست ها ونيازهاي مردم بلوچ
مهندس ياسين اهوازي حزب همبستگي دموکراتيک اهواز. آينده ايران – حکومت غيرمتمرکز، فدراليسم … ؟
فرامرز بختياري  حزب اتحاد بختياري و لرستان  – قویميتهای ايراني، واقعيتهاي ناگفته  
جوما بورش سازمان دفاع از حقوق ملي خلق ترکمن  –  آينده ايران -حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟
 دکتر سعيد پيوندي استاد دانشگاه – فرانسه –   حکومت غيرمتمرکز، زبانمشترک، زبان مادري 
 دکتر غلامرضا حسين بر جبهه مردم بلوچستان. آيا ما يک ملتيم؟
 عبداله سياهوئي جنبش ملي بلوچستان    – آينده ايران – حکومت غير متمرکز،فدراليسم … ؟
دکتر منوچهر شجاعي شورايعالي عشاير بختياري    – آينده ايران – حکومت غيرمتمرکز، فدراليسم … ؟
حسن شمسي  حزب کمونيست ايران و کوموله –   مسئله ملي و فدراليسم
دکتر ضياء صدرالاشرافي کنگره مليت هاي ايران فدرال – حکومت غير متمرکز،فدراليسم…؟ آينده ايران
پرويز ضرغامي عشاير جنوب   – مسئله ستم فارس بر ديگر اقوام ايراني
 دکتر اصغر عبدي پژوهشگر – ريشه ها و ماهيت آتشفشان 85 ، تبريز
دکتر فرهاد عاملي حقوقدان، استاد دانشگاه – فرانسه. تاثير پذيري قوانين اساسيايران از بلژيک و فرانسه و قانون اساسي آينده
دکتر جمشيد فاروقي  رئيس بخش فارسي راديو دويچه وله – نقش عظمت طلبيقومي در رسانه هاي فارسي زبان خارج از کشور
عبدالرضا کريمي حزب دموکرات کردستان ايران  –  فدراليسم و آينده ايران
دکتر حسن کيانزاد جنبش همبستگي ايرانيان براي آزادي و دموکراسي. شيوه ادارهکشور
سيروس ملکوتي  بنيان گذار هنرمندان بدون مرز – آميختگي فرهنگ ها
مقالات رسيده : دکتر خوبروي پاک، ناصر ايرانپور، ناصر بليده