آينده ايران: 11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

آينده ايران:

 11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران

24 و 25 نوامبر 2001 –  3 و 4 آذر 1380

برلين آلمان

اسامي سخنرانان
هلمت احمديان 11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران
عمر ايلخاني زاده چه بايد کرد؟
غلامرضا حسين بر طرح يک نظام فدران برای ايران
مهدی حائری ايران در قرن بيست و يکم – آينده ايران و نظم نوين جهاني پس از حادثه دهشتناک 11 سپتامبر
شيخ عزالدين حسيني برای آينده ايران
دکتر کامبيز روستا آلترناتيو، نقش و برنامه اپوزيسيون
محمدرضا شالگوني چند ملاحظه درباره وضع کنوني جنبش آزادی خواهي مردم ايران
دکتر شاهين فاطمي زمان عمل فرا رسيده است
عبدالرضا کريمي آينده ايران، 11 سپتامبر و سرنوشت ايران
دکتر کامبيز محمودی رسانه های همگاني و آينده ايران
مصطفي مدني 11 سپتامبر، نظم نوين جهاني و سرنوشت ايران
دکتر حسن منصور اقتصاد ايران در کشاکش کهنه و نو –  چشم انداز فردا
حسن نزيه کدام قانون اساسي؟ کدام جمهوری؟
دکتر ياسمين ميظر ارزيابي از 11 سپتامبر در چهارچوب اوضاع سياسي اقتصادی جهان و آينده ايران