اقتصاد و نفت

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

اقتصاد و نفت

ژوئن 1993 – پاريس فرانسه

اصلاحات و بازسازی اقتصاد ايران دکتر هاشم پسران
اتحاديه های اقتصادی آسيای غربي دکتر کرامت پورسلطان
برای گذار به اقتصاد پس از نفت دکتر فريدون خاوند
تاريخ صنعت نفت، اکتشاف، توليد و ذخائر نفت و گاز ايران دکتر محمد علي علأ
نفت و آينده آن برای ايران در آستانه سال 2000 دکتر پرويز