ايران كجاست، ايراني كيست؟

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16
آينده ايران

ايران كجاست، ايراني كيست؟

29 ،  30 ،  31 خرداد 1383

18 ، 19 و  20 ژوئن 2004

 

با همکاری سازمان  ‘ABF’  ـ استکهلم ، سوئد

 

تجمع اعتراضي در حمايت از پناهجويان ايراني

 

شبی به ياد ايران

 برنامه هنری با کلماتي از دکتر محمدعاصمي، معرفي چند هنرمند پناهنده ايراني و

داريوش با همراهی پيانو

 

روز اول

روز دوم

روز سوم

كنفرانس «ايران كجاست، ايراني كيست؟» در راستاي اراده مردم اين سرزمين و منافع مشتركشان براي حفظ اين آب و خاك برپا مي گردد. كنفرانس مجموعه انسان هائي را كه با تفكرات، ديدگاهها، اديان و زبان هاي متفاوت در سرتاسر اين مرز و بوم زندگي مي كنند و زيستگاه آنان «ايران» است را مورد تأكيد و توجه دارد.

هشدار اين كنفرانس به تمامي آنهائيست كه جامعه و كشور ما را بخودي و غيرخودي تقسيم كرده اند و غافل از آنند كه در اين سرزمين و در طي هزاره ها، كرد، ترك و لر و بلوچ و فارس با كليمي و مسيحي و شيعه و سني با يكديگر هم نشيني و زيست مشترك داشته اند.

 

جمعه 29 خرداد 1383 – 18 ژوئن 2004
بزرگداشت ماموستا شيخ عزالدين حسيني، رهبر معنوي كردستان
پروفسور دكتر مسعود كمالي، پژوهشگر و استاد دانشگاه اپسالا، سوئد مدرنيته، اسلام، ايران و دموکراسي
دكتر مهرداد درويش‌پور، پژوهشگر و استاد دانشگاه استكهلم، سوئد دموکراسی، هویت قومی و جامعه چند فرهنگی
پروفسور دكتر سعيد محمودي، پژوهشگر و استاد دانشگاه استكهلم، سوئد حقوق اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل
دكتر محمد عاصمي مديرفرهنگنامه كاوه، مونيخ، آلمان: چه كسي ايراني نيست؟
شنبه 30 خرداد 1383 – 19 ژوئن 2004
دكتر ضياء صدرالاشرافي، پژوهشگر، پاريس، فرانسه ايران كجاست، ايراني كيست؟
دكتر اصغر عبدي، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، انگلستان پِيچيدگي های مسائل ملي و قومي در ايران
عليرضا اردبيلي، نويسنده و فعال حقوق بشر، سوئد علل سر نگرفتن بحث سازنده ميان طرفين مسأله ملي در ايران
سياوش دانشور، حزب كمونيست كارگری اصالت خاك يا اصالت انسان
ناصرمباركي، جبهه متحد بلوچستان ايران، لندن انگلستان هويت ايراني
احمد اسكندري، كارشناس مسائل كردستان روشنفكران و مسئله ملي در ايران
سازمان عرب های اهواز برای دموکراسي در ایران
شبی به ياد ايران

 برنامه هنری با کلماتي از دکتر محمد عاصمي، معرفي چند هنرمند پناهنده ايراني و

داريوش با همراهی پيانو

بالا
يکشنبه 31 خرداد 1383 – 20 ژوئن 2004
ازيز بلوچ (داديار)، جبهه متحد بلوچستان ايران ، سوئد ا يرا ن كجاست، ايراني كيست؟
حسن رحمان‌پناه، عضو کمیته مرکزی حزب كمونيست ايران و کومه له، سوئد  اوضاع سیاسی ایران، حل مسئله ملی و موضع کومه له
دكتر رضا حسين بُر، پژوهشگر، انگلستان ايران كجاست، ايراني كيست؟
عبدالرضا كريمي، نماینده حزب دموكرات كردستان ايران، آلمان فدرالیسم و آینده کشور
زاگرس خسروی، کومه له – سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ایران مسئله ملي در ايران دموکراتیک
مقاله: دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه، انگلستان:ضرورت یکپارچگی اقتصاد ملی و همپیوندی منطقه ای و جهانی