بازنگری فرهنگ سياسي ايران در آستانه سال 2000

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16
بازنگری فرهنگ سياسي ايران

 در آستانه سال 2000

جمعه ، شنبه و یکشنبه 4 ، 5 و 6 مهرماه 1997

برابر با 26 ، 27 و 28 سپتامبر 1997

برلين – آلمان

روز اول روز دوم روز سوم گزارش کنفرانس
جمعه 4 مهرماه 1997
 پانل 1 – دکتر مهدی روسفید
امیر ممبینی بن بست سیاست در ایران : عضو شورای فدائیان خلق اکثریت .  سوئد
پرویز دستمالچی حاکمیت ملی و ولایت فقیه . نویسنده و محقق . آلمان
 حسن ماسالی شرایط استقرار دموکراسی در ایران . عضو هماهنگ کننده کنفرانس ملی . آلمان 
 پانل 2 انجمن پژوهشگران ایران – بحث آزاد
 شنبه 5 مهرماه 1997
 پانل 3   دکتر احسان جعفری
پروفسور محسن مسرت  فرهنگ دموکراسی ، فرهنگ صلح ، حاملین اجتمائی رفرم در ایران – استاد دانشگاه در ایران
مهندس حسن شریعتمداری حکومت دینی و جامعه مدنی – جمهوریخواهان ملی ایران – آلمان
سوسن رخش  موجودیت زن و نقش او در ایجاد و حفظ دموکراسی در ایران – جامعه شناس – نروژ
پانل 4  – بحث آزاد
پانل 5  – خانم رویا کاشفی
پروفسور سپهر ذبیح رياست جمهوری جدید ، امکانات راه گشائی دموکراسی در ایران – استاد دانشگاه – امریکا
دکتر احمدطهماسبی نقش فرهنگ سیاسی در آرایش جامعه مدنی و استقرار دموکراسی – محقق علوم سیاسی – آلمان
دکتر مهران براتی نظریات سیاسی قبل و بعد از ریاست جمهوری اخیر – جمهوریخواهان ملی ایران – آلمان
حسين علوی جنبش چپ در اندیشه سیاسی و فرهنگ معاصر ایران – از فعالین جنبش چپ – آلمان
پانل 6  – انجمن پژوهشگران ایران – بحث آزاد
یکشنبه 6 مهرماه 1997
 پانل 7   – جلال سرفراز
دکتر ضیاء صدر الاشرافی مسائل قومی – ملی در آینده سیاسی ایران رئیس کنگره جهانی آذربایجانیها
عبد الرضا کریمی آینده ایران ، دموکراسی و موقعیت کردستان ایران – حزب دموکرات کردستان ایران
جمشید طاهری پور بازنگری فرهنگ سیاسی ایران با نگاهی به جنبش چپ – اندیشه ورز مسائل اجتماعی – سیاسی – آلمان
پانل 8  انجمن پژوهشگران ایران – بحث آزاد
پانل 9    دکتر شهناز اعلامی
دکتر فرهاد خسرو خاور جامعه پسا اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران – استاد دانشگاه – فرانسه
دکتر شاهین فاطمی کنش و واکنش رویدادهای برون مرزی و دگرگونیهای ایران – استاد دانشگاه – فرانسه
دکتر علیرضا نوری زاده آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی – روزنامه نگار و محقق علوم سیاسی – انگلستان
دکتر حسین لاجوردی آینده جمهوری اسلامی ، آینده ایران – پژوهشگر – فرانسه
پانل 10   انجمن پژوهشگران ایران – بحث آزاد