بررسي پي آمدهاي بيست و پنج سال انقلاب و آينده ايران

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16
متن افتتاحيه كنفرانس
برنامه کنفرانس

جمعه: اول اسفند 1382 ـ 20 فوريه 2004

شنبه: دوم اسفند 1382 – 21 فوريه 2004

يکشنبه: سوم اسفند 1382 – 22 فوريه 2004

گزارش سي و ششمين كنفرانس انجمن پژوهشگران ايران

 

1،  2   و 3 اسفند 1382 ـ  20،   21  و 22 فوريه 2004

دانشگاه وست مينستر ـ لندن

 

The  Boardroom, first floor,  University of Westminster ,

309 Upper Regent Street, London W1

 

انجمن پژوهشگران ايران از همه هموطنان، با هر فكر و عقيده و مذهب،

مي خواهد كه با پيوستن به فعاليت هاي انجمن و شركت در كنفرانس ها،

در غناي فرهنگي و همبستگي هاي ملي همت كنند.

 

اميد ما اين است كه بتوانيم فارغ از هرگونه برخوردهاي فكري و عقيدتي،

سمبل حركتي براي برپايي و ايجاد سنتي نوين در اين زمينه باشيم.

همكاري و همياري شما هموطنان در بهبود فعاليت هاي انجمن پژوهشگران ايران

بسيار ارزشمند خواهد بود