تحولات و نقش جنبش کارگری در ايران

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

تحولات و نقش جنبش کارگری در ايران

20 و 21 خرداد 1385 – 10 و 11 ژوئن 2006

آ ب اف مرکزی – استکهلم، سوئد

كنفرانس “تحولات و نقش جنبش کارگری در ايران” در راستاي شناخت مسائل و مشگلات کارگری در ايران، خاصه در دوران اخير است که با  مشگلات بسيار گسترده تری مواجه گرديده است. انجمن پژوهشگران ايران اعتقاد راسخ دارد که بررسي، تحليل و ارائه اظهار نظرها و پيشنهادات منسجم خواهد توانست گامهای سازنده ای را در جهت امروز و فردای مسائل کارگری در ايران بردارد

اين کنفرانس با ارزش و احترام برای مبارزات تمامي کارگران ايران خاصه کارگران شرکت واحد اتوبوسراني و تلاش برای رهايي از قيد و بند منصور اوصانلو و ديگر کارگران مبارز ايران تشکيل مي شود

شنبه 20/3/1385 برابر با 10/6/2006
 محمد شمس ضرورت و مباني تشکل مبارزات مطالباتي – طبقاتي فراگير کارگری
فرخنده آشنا موانع تشکل يابي کارگران نهادينه نشدن اين تشکل ها در ايران
محمود قزويني اوضاع سیاسی ایران و مبارزه سیاسی واقتصادی طبقه کارگر. نقش جنبش کارگری درتحولات سیاسی و اجتماعی ایران
سياوش دانشور تحولات سياسى ايران و جايگاه محورى جنبش کارگرى
یکشنبه 21/3/1385 برابر با 11/6/2006
 بهرام رحماني جایگاه اول ماه مه، روز جهانی کارگر در ایران
مظفر فلاحي جنبش کارگری کردستان از دهه 1360 تا به امروز
 سوسن بهار کارگران کوچک، اسپارتاکوس های معاصر
دکتر ياسمين ميظر صنعت خودروسازی در ايران و مبارزات کارگران اين بخش