جامعه مدني، ولايت فقيه و هويت ملي

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

جامعه مدني، ولايت فقيه و هويت ملي

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفريقا

شنبه و یکشنبه 4 و 5 مهرماه 1377 برابر با 26 و 27 سپتامبر 1998

انجمن پژوهشگران ایران همزمان، در این نشست به قدردانی و بزرگداشت از خدمات آقای حسن نزیه خواهد پرداخت. مبارز آزادیخواهی که عمر خود را پیگیرانه صرف آبیاری نهال آزادی در سرزمین پر آشوب ما نموده است. امید ما این است که بتوانیم فارغ از هر گونه برخوردهای فکری و عقیدتی ، سمبل حرکتی برای برپائی و ایجاد سنتی نوین در این زمینه باشیم.

شنبه  4 مهرماه 1377 برابر با 26 سپتامبر 1998
علی حسینی اجرای قصیده “تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم”

از شاعر بزرگ ایران مهدی اخوان ثالث

حسن نزیه ولایت فقیه –     حقوقدان – فرانسه
مرتضی رئیسی سیر جامعه مدنی در اروپای شرقی در مقایسه با جنبش جامعه مدنی در ایران – روزنامه نگار – آلمان
دکتر عبدالمجید مجیدی جامعه مدنی و انظباط برنامه ریزی – وزیر سابق سازمان برنامه و بودجه – فرانسه
هوشنگ وزیری تضادهای جامعه مدنی با حکومت ولایت فقیه – روزنامه نگار – فرانسه
دکتر حسین لاجوردی هویت ملی و نقش جوانان در ساختار جامعه مدنی – پژوهشگر – فرانسه
 بزرگداشت و قدر دانی از آقای حسن نزیه مهندس امیر حسین امیر پرویز

دکتر علیرضا نوری زاده

دکتر حسین لاجوردی

پیام دریادار دکتر احمد مدنی

یکشنبه  5 مهرماه 1377 برابر با  27 سپتامبر 1998
 پرویز دستمالچی جامعه مدنی و ولایت فقیه – نویسنده ومحقق  – آلمان
دکتر علیرضا نوری زاده نقش خبرگان در حذف ولایت فقیه – نویسنده و روزنامه نگار – انگلستان
نمایش اختصاصی فیلم در رابطه با رویدادهای دوم خرداد 1376

قبل از پخش بین المللی در شبکه CNN –  دوم اکتبر 1998

شرکت آنتلوپ – میک چاکی و رویا کاشفی

مهدی خانبابا تهرانی آزادیهای اجتماعی و ولایت فقیه – نویسنده – آلمان
 دکتر مهدی حائری رابطه جامعه مدنی و ولایت فقیه  –   فقیه، روحانی، استاد دانشگاه – آلمان