حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16
“امروز و فردای ايران”
حکومت غير متمرکز، فدراليسم … ؟دریافت نسخه پی‌دی‌اف گزارش پخش مستقیم صدا و تصویر(کنفرانس شماره 2)

27، 28 و 29 آبان 1389 برابر با 18، 19 و 20 نوامبر 2010

 

Technopolis Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo – Finland

روز اول: 27 ابان، 18 نوامبر روز دوم: 28 آبان، 19 نوامبر روز سوم: 29 آبان ، 20 نوامبر

 

روز اول – پنجشنبه 27 آبان 1389 – 18 نوامبر 2010 

13:30 – 14:00 ثبت نام
14:00 – 14:20 افتتاحیه
14:20 – 16:00 نشست اول – شرایط حاد سیاسی و نقض بارز حقوق بشر در امروز ایران – 1
دکتر حسین لاجوردی  pdfhtm انجن پژوهشگران ایران – فرانسه نظرسنجی انجمن پژوهشگران ایران
رویا کاشفی انجن پژوهشگران ایران – انگلستان گزارشی از وضعیت حقوق بشر در امروز ایران
عمر ایلخانیزاده دبیرکل کوموله زحمتکشان کردستان – کردستان عراق حاکمیت سیاسی امروز ایران
16:00 – 16:30 تنفس
16:30 – 18:00 نشست دوم – شرایط حاد سیاسی و نقض بارز حقوق بشر در امروز ایران – 2
دکتر عدلان پارسا مقاله (پی دی اف) موسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی – فنلاند دامنه ی رای و حقوق مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران 
حسین علیزاده مقاله (پی دی اف)  دیپلمات سابق جمهوری اسلامی – فنلاند جنبش سبز: جنبش حقوق مدنی – فرایند دو سده استبداد ستیزی و گذر به دمکراسی در ایران
دکتر سیروس آموزگار  مقاله نویسنده و روزنامه نگار – فرانسه  نقش سیاستهای جهانی در اوضاع فعلی ایران
دکترشهریار آهی  تحلیل گر امور بین المللی – امریکا شرایط سیاسی منطقه (اسکایپ)
18:00 – 18:30 تنفس
18:30 – 20:00 بحث ازاد

 

روز اول: 27 ابان، 18 نوامبر روز دوم: 28 آبان، 19 نوامبر روز سوم: 29 آبان ، 20 نوامبر

 

روز دوم – جمعه 28 آبان 1389 – 19 نوامبر 2010

 

10:00 – 11:30 نشست سوم – تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات
رویا کاشفی انجن پژوهشگران ایران – انگلستان معرفی تعریف و مفاهیم واژه های کلیدی بر اساس استانداردهای بین المللی
دکترضیاء صدرالاشرافی سخنگوی کنگره ملیتهای ایران فدرال – کانادا واژه های کلیدی
دکتر گلمراد مرادی –مقاله (پی دی اف) جنبش دموکراتیک یارسان – آلمان فراگیری مفهوم واژه ها و تعریف اصطلاحات
بحث و گفتگو در میان سخنرانان
 11:30 – 13:00    نشست چهارم – نقش و جایگاه زبان مشترک، رسمی و مادری در آینده ی ایران
دکترسعید پیوندی  استاد دانشگاه سوربن – فرانسه زبان مادری زبان مشترک (اسکایپ)
دکتر منیره کژال رحمانی – مقاله (پی دی افانگلیسی)   استاد دانشکاه هاروارد – آمریکا (اسکایپ)
علیرضا اردبیلی رداكتور سايت تريبون، عضو هيئت اجرايي جنبش فدرال دموكرات آذربايجان – سوئد زبان رسمي يا زبان پيشرفت
بحث و گفتگو در میان سخنرانان
13:00 – 14:00  نهار
14:00  – 16:00 نشست پنجم – حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم…؟ و عملکرد آن در ایران
دکتر غلامرضا حسین بر جبهه مردم بلوچستان – انگلستان نظام متمرکز دوران شاه و بلوچستان
آرش دکلان مقاله (پی دی اف) پژوهشگر – فرانسه بنیادهای سخت¬افزاری سیویلیزاسیون
ناصر بلیده ای مقاله پی دی اف (مقاله اچ تی ام) حزب مردم بلوچستان – سوئد  ایران و ملیتهایش:سرکوب و تبعیض
دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه نگار – فرانسه حکومت غیر متمرکز و فدرالیسم
کاوه آهنگریمقاله (پی دی اف) حزب دموکرات کردستان – بلژیک راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران
مجید حقی مقاله (پی دی اف) عضو کمیته روابط بین الملل حزب دموکرات کردستان ایران – فنلاند فدرالیزم چند ملیتی، گامی درراستای صلح و توسعه برابر ملتهای ایران
رئوف کعبی عضو کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران – فرانسه اهم مختصات يک پروژه دمکراتيک برای ايران فردا
16:00 – 16:30 تنفس
16:30 – 18:00  نشست ششم:  بحث ازاد
احمد رافت

محسن نژاد =مقاله (پی دی اف)

نویسنده و روزنامه نگار – ایتالیا

نویسنده – امریکا

اسکایپ
آذر ماجدی مقاله (پی دی اف) عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری – انگلستان فدرالیسم، نسخه یک آینده سیاه – اسکایپ
18:00  – 18:15  تنفس
18:15  – 20:00 نشست هفتم:  بحث ازاد

 

روز اول: 27 ابان، 18 نوامبر روز دوم: 28 آبان، 19 نوامبر روز سوم: 29 آبان ، 20 نوامبر

 

روز سوم –  شنبه 29 آبان 1389 – 20 نوامبر 2010

 

10:00 – 13:00 نشست هشتم –  راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران – 1
دکتر عدلان پارسا موسسه هنر و بازرگانی اسکاندیناوی – فنلاند فرایند تشکیل کشور فدرال –  نگاهی ماهوی و تطبیقی به کشورهای فدرال و فرایند تشکیل آنان
دکتر فرهاد عاملی حقوقدان و استاد دانشگاه سوربن – فرانسه تمرکز، عدم تمرکز
دکترآسو حسن زاده مقاله (پی دی اف) استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه فرانسوی- لبنانی اربیل – عراق در باب فدرالوفوبی (هراس از فدرالیسم) در ایران (اسکایپ)
دکترعلیرضا نظمی افشار  – مقاله (پی دی اف) کنگره جهانی ترکان ایران – امریکا فدرالیسم؟
عزیز دادیار مقاله (پی دی اف) جبھه متحد بلوچستان ایران- سوئد زمینه ھای فدرالیسم درشرایط ایران
شهاب الدین شیخی مقاله (پی دی اف) روزنامه نگار کورد و فعال حقوق زنان – آلمان ماهیت مدل دموکراسی مورد نظر برای سیستم فدرالی کشور (اسکایپ)
13:00 – 14:00 نهار
14:00  – 16:00 نشست نهم –  راه کارهای گذاربه یک حکومت غیر متمرکز، همزیستی دمکراتیک سیاسی-اجتماعی ایرانیان و نوع نظام سیاسی کارآمد درآینده ایران. – 2
حسن شمسی ماینده کومه له در خارج کشور و عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران – سوئد   حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم…؟
دکتر محمد علی توفیقی مقاله (پی دی اف) روزنامه نگار – فرانسه فدرالیسم و موانع پیش رو
دکتر احمد جلالی وزیر کشور سابق افغانستان – افغانستان نگاهی به مسائل فدرالیسم در افغانستان (اسکایپ)
عمر ایلخانیزاده دبیرکل کوموله زحمتکشان کردستان – کردستان عراق حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم …؟
16:00 – 16:15 تنفس
16:15 – 19:00 نشست دهم – بحث آزاد
روز اول: 27 ابان، 18 نوامبر روز دوم: 28 آبان، 19 نوامبر روز سوم: 29 آبان ، 20 نوامبر