سياست خارجي ايران –  در رابطه با مسائل افغانستان

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

 

دانشگاه لندن – مرکز مطالعات شرق و آفريقا

اکتبر 1996 – لندن انگلستان

شرکت کنندگان

پروفسور عبدالمجيد جاويدی
خانم فاطمه گيلاني
خانم زرگونه رسا
دکتر قاسم فاضلي
محمد عاقل بيرنگ کوهدامني
دکتر پيروز مجتهد زاده
دکترداوود مير
دکتر عليرضا نوری زاده
مرتضي نوروزيان