ماهواره و سياست راديو تلويزيون در ايران

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

اکتبر 1994 – پاريس فرانسه

 

شرکت کنندگان
دکتر حسين لاجوردیدکتر علي محمدی

دکتر احسان منوچهری

احمد نصيرپور