مسائل زنان – در رابطه با کنفرانس جهاني زن در پکن

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

در دست ساخت!

مسائل زنان – در رابطه با کنفرانس جهاني زن در پکن

سپتامبر 1995 – پاريس فرانسه

شرکت کنندگان

دکتر حسين لاجوردیدکتر اکرم ميرحسيني

دکتر سعيد پيوندی

افسانه خاکپور

جميله ندائي