ميزگرد: خشونت عليه زنان

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

22 خرداد 1385 – 12 ژوئن 2006

آ ب اف مرکزی – استکهلم، سوئد

نگاهي به انواع خشونت قانوني بر اساس قوانين جمهوری اسلامي

این ميزگرد از طریق اینترنت مستقيم پخش خواهد شد

تماشا کنید – بخش اول 2 ساعت

تماشا کنیدبخش دوم 1 ساعت و 30 دقیقه

برهیچکس پوشیده نیست که خشونت عليه زنان پدیده ایست که بیش وکم در تمامی نقاط جهان وجود دارد، تنها تفاوت براي زنان درکشورما ایران اين است که خشونت در بند بند قوانين حاکميت جمهوری اسلامي نهادينه گشته است.

 شناخت این پدیده در انواع گوناگون آن مسئولیتی است که انجمن پژوهشگران ایران تلاش ميکند با کمک صاحبنظران و فعالان جنبش زنان درآن گام بر دارد. انجمن پژوهشگران ایران سال 1385 را “سال زن” نامگذاری نموده است.

اسامي شرکت کنندگان
رويا کاشفيتماشا کنید –  آغاز

تماشا کنید –  پایان

مسئول ميزگرد – انجمن پژوهشگران ايران
ماريا رشيدی –  انجمن حق زنان – استکهلم، سوئد1 – تماشا کنید

2 – تماشا کنید

http://www.womansrights.org/html-filer/farsiframe.html
مهين عليپور- کميته بين المللي دفاع از حقوق زنان در ايران – حزب کمونيست کارگری – استکهلم، سوئد1 – تماشا کنید

2 – تماشا کنید

http://www.azadizan.com/farsi/
سوسن بهار1 – تماشا کنید

2 – تماشا کنید

http://www.darvag.com/
تماس تلفني
الهه هيکس – کارشناس و فعال حقوق بشر، آمريکا خشونت قانوني و نقض حقوق انساني
دکتر رويا طلوعي –   سردبير ماهنامه راسان، ماهنامه ای خاص زنان در استان کردستان آمريکا اعلام 22 خرداد به عنوان روز همبستگي ملي زنان ايران
دکتر نزهت فرنودی – روانشناس، آمريکا
گلاره بصيری – مشاور امور رواني خانه امن قربانيان خشونت – فِرفَکس، آمريکا دايره خشونت
دکتر نيلوفر فرنودی – روانشناس کودک – بخش سلامت روان استانداری لوس آنجلس –  آمريکا آسيب های رواني شاهدان خشونت در دوران کودکي
يکي از فعالين جنبش زنان در تهران – شرکت کننده در تظاهرات 22 خرداد گزارش تلفني از تجمع