میزگرد بررسی مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی درامروز ایران

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16
 

آینده ایران

بررسی مشکلات گسترده و پیچیده فرهنگی – اجتماعی  درامروز ایران

میزگرد اول – پاریس

شنبه 13  بهمن ماه 1386 برابر با 2 فوریه 2008

 پخش مستقیم – از طریق اینترنت  http://www.pamtv.us    & از طریق کانال ماهواره  E2  برای آمریکا و کانادا

 

   دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه نگار
   دکتر جمشید اسدیتماشا کنید اقتصاددان و استاد دانشگاه
   دکتر طاهره بارئیتماشا کنید روانکاو
   دکتر سعید پیوندیتماشا کنید جامعه شناس و استاد دانشگاه
   دکتراکبر پویانفرتماشا کنید روانپزشک
  پروفسور دکترایرج سبحانیتماشا کنید پزشک و استاد دانشگاه
   دکتر فرهاد عاملیتماشا کنید حقوقدان و استاد دانشگاه
   دکتر حسین فرهمندتماشا کنید  روانپزشگ
   دکتر حسین لاجوردیتماشا کنید

 

جمعیت شناس – رئیس انجمن پژوهشگران ایران