هويت ملي

نوشته شده توسط admin در 14 آوریل 16

دانشگاه آمريکائي – واشنگتن آمريکا

29 و 30 مهر 1373 برابر با 21 و 22 اکتبر 1995

گزارش

عکس

شرکت کنندگان

برهان ابن يوسف شالوده شناسه ميهني
دکتر علي الطائي بحران هويت قومي
دکتر کرامت پورسلطان زمينه های مشترک در جهت يک هويت ملي
قاسم حسيني (نماينده رسمي حزب دموکرات کردستان) حق تعيين سرنوشت در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی ایران
دکتر فرهاد خسروخاور هويت فردی در ايران امروز
دکتر منوچهر خوبروی راه حل همزيستي اقوام ايراني در قانون اساسي پيشين
حسين سليمان اوغلو زبان ترکي آذربايجاني، وحدت ملي و هويت ملي
دکتر ضياصدرالاشرافي کثرت قومي و هويت ملي
دکتر پوپک طاعتي نکاتي چند در مورد بحث هويت ملي
دکتر سرفراز غزني وحدت ملي و قومي در پرتو قرآن
دکتر جلال متيني ايران و همسايگانش
نادر نادرپور کساني ديگر با انديشه هائي ديگر