پروانه و داریوش فروهر

نوشته شده توسط admin در ۲۹ فروردین ۹۵

شماره : ۲۴ م ۱۰۳

 تاریخ : ۲ آذر ۱۳۷۷

۲۳ نوامبر ۱۹۹۸

پروانه و داریوش فروهر

پروانه و داریوش فروهر هم به جمع بختیار ها پیوستند و با کارد کشته شدند، فاجعه ای رذیلانه، سبعانه و ذلت آور که یکبار دیگر تکرار شد .  ” مسئولین در جستجوی قاتل و یا قاتلین هستند ! ؟ ” همانگونه که در جستجوی قاتل و یا قاتلین دکترکاظم سامی، دکتر احمد تفضلی، امیر علائی و … بوده اند.

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی حکم چنین جنایت های بی رحمانه ای را چه کمیته ترور حکومتی صادر کرده باشد، چه گروههای خودسر، تغییر چندانی را در اصل مسئله ایجاد نخواهد کرد و علت را باید در تثبیت نشدن حکومت و وجود هرج و مرج مطلق در بیست سال گذشته جستجو کرد.

بهوش باشیم ! بحران فزاینده ای با سرعت در حال تکوین است، بحرانی که دیگر هیچ چیزی جلو دار آن نخواهد بود ، نه زندان و حکم قتل و کشتار و نه وعده و لبخند.

انجمن پژوهشگران ایران

 

FOROUHAR 2