شبی به یاد ایران

نوشته شده توسط admin در 18 آوریل 16

شنبه 30 خرداد 1383

Dariush

داریوش

با همراهی پيانو

وبا معرفی چند هنرمند پناهنده ایرانی

قسمتی از برنامه سه روزه انجمن پژوهشگران ايران: “ايران كجاست، ايراني كيست؟ “

برنامه هنری با کلماتي از دکتر محمد عاصمي و معرفي چند هنرمند پناهجو و پناهنده ايراني

 

مکان: ‘Rikskonserter’ – Nybrokajen 11,  Stockholm

بزودی بقيه عکسها!

Dariush at Concert 2
Dariush at Concert